الأبنیه عن حقائق الأدویه (روضه الأنس و منفعه النفس)

نام کتاب : الابنیه عن حقایق الادویه

نویسنده : الابنیه عن حقایق الادویه کتابی است در داروشناسی به فارسی اثر ابو منصور موفق هروی داروشناس ایرانی از سده چهارم هجری.

تعداد صفحات : ۴۴۲ صفحه. فایل وورد

قیمت: ۱۰٫۰۰۰ تومان

شماره تماس: ۰۹۱۷۰۲۷۲۱۹۱ لطفا فقط پیامک دهید

خرید و دانلود کتاب ذخیره خوارزمشاهی

نام کتاب : ذخیره خوارزمشاهی

نویسنده : سید اسماعیل جرجانی

تعداد صفحات : ۷۳۷ صفحه. فایل وورد

قیمت: ۸٫۰۰۰ تومان

شماره تماس: ۰۹۱۷۰۲۷۲۱۹۱ لطفا فقط پیامک دهید

ترجمه و شرح حفظ الصحه شیخ الرئیس‏ ابوعلی سینا

نام کتاب : ترجمه و شرح حفظ الصحه شیخ الرئیس‏

نویسنده : ابوعلی سینا

تعداد صفحات : ۶۵ صفحه.فایل وورد

قیمت: ۵٫۰۰۰ تومان

شماره تماس: ۰۹۱۷۰۲۷۲۱۹۱ لطفا فقط پیامک دهید

دانلود و خرید کتاب هدایه المتعلمین فی الطب

نام کتاب : هدایه المتعلمین فی الطب

نویسنده : کتاب هدایه المتعلمین فی الطب در زمینه پزشکی، نوشته ابوبکر ربیع بن احمد اخوینی بخاری، ملقب به اخوینی بخاری، است.

تعداد صفحات : ۸۴۰ صفحه. فایل وورد

قیمت: ۱۰٫۰۰۰ تومان

شماره تماس:  ۰۹۱۷۰۲۷۲۱۹۱ لطفا فقط پیامک دهید