بایدها و نبایدهای شورای شهر یاسوج

درغیراینصورت به سبب عدم انتخاب افراد شایسته سرنوشت شهر وشهروندان را به دست کسانی می سپاریم که نباید بسپاریم ، و با رای خویش از چاله به چاه خود …

خبر رسان؛

وضعیت عملکرد در ادوار گذشته به گونه ای بوده است که به نظر می رسد این نهاد مردمی بیش از هرچیز به شهرداری نمودن شورا  و رتق و فتق امور مربوط به منافع طیف خاص حاکم در دوره های متناوب شورای شهر علاقه مند است، از کاریابی و اشتغال منسوبین در معدود فرصت های شغلی موجود در شهر گرفته تا دخل و تصرف های غیر مجاز در تغییرکاربری های فضاهای شهری و اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات شهرسازی.

اما می دانیم که شورای شهر نقش انجمنی محلی را عهده دار است، که ضمن برخورداری از وظایف مربوط به امور برنامه ریزی و امور اجرایی در حوزه شهر، دارای وظایفی تعریف شده نیز می باشد. یکی از وظایف تعریف شده شورای شهر وظیفه عمومی بوده که مربوط به مسایل کلی شهر می باشد و می باید با همکاری دستگاههای ذیربط انجام پذیرد، وظیفه دیگر آن  به صورت اختصاصی در مورد شهرداری می باشد که اهم آن انتخاب شهردار، تصویب بودجه و معاملات شهرداری و آیین نامه های قانونی و نظارت بر امور چندگانه مرتبط به حوزه فعالیت های  شهرداری می باشد.

یاسوج شهری است  با ویژگی های خاص و منحصر به فرد، چه به لحاظ قدمت و جغرافیا واقلیم و چه از نظر بافت کالبدی و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شهری که قرار بود و می شد که استعدادهای جغرافیایی آن نقطه قوتش باشد، اما ضعف شدید ناشی از سوء مدیریت  در کالبد انسان ساخت این شهر به شدت در تقابل با آن ویژگی های طبیعی درخشان قرار گرفته و تصویری حسرت بار از سرنوشت آن بوجود آورده است

لذا می طلبد که شهروندان هنگام انتخاب اعضای شورای شهر، با پرهیز از نگرش های برخواسته از تعصبات قومی و قبیله ای، و دوری جستن از افکاری که به مسایل احساسی جهت دستیابی به منافع شخصی دامن می زنند، با بررسی و مطالعه سوابق اجتماعی،اجرایی، تخصص و دانش افرادی که داوطلب حضور در این انجمن می باشند،اشخاصی را انتخاب نمایند که نماینده واقعی جامعه شهری و شهروندان بوده و آگاه به امور مربوط به شهر و متعهد به شهر و شهروندان باشند، افردای مستقل، و توانا در شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی شهر و شهروندان، که بتوانند با تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی جهت برنامه ریزی در زمینه های مذکور و ارائه به متولیان ذیربط نقش موثری در رشد و توسعه شهر ایفا نموده و متعهد به شرح وظایف و پاسخگوی مطالبات به حق و قانونی شهروندان باشند.

این یک موضوع بسیارضروری است که شورای شهر وقتی می تواند راهگشای مشکلات شهر، ومفید به حال شهروندان باشد که اعضای این  شورا آگاه به پیشینه و وضع موجود شهر یاسوج و پیرامون آن بوده و دارای برنامه و راهکار مناسب ومتناسب با معضلات ومشکلات گریبانگیر شهر و شهروندان باشند، تا ضمن بهره گیری از پیشنهادات و برنامه ریزی، با فراهم نمودن زمینه های اجرایی راهکارها، آینده ای بهتر از وضع موجود را برای شهر به شهروندان ارائه نمایند. همچنین اعضای شورای شهر باید بدانند که وظایف وتعهدات بسیاری نسبت به شهر و شهروندان دارند، از روح و روان و جان ومال شهروندان تا جسم وجان شهر و تمامی آنچه که قراراست به عنوان میراثی برای نسلهای آینده ساکنان کنونی آن باقی بماند.

اعضای شورای شهرضمن غافل نبودن از کالبد فضا های شهری، باید ازحقوق و مطالبات شهروندانی که در این فضاهای شهری حضور می یابند آگاه باشند وهمانگونه که حواسشان به شهرداری و فعالیت هایش می باشد، به شرایط حاکم برفعالیتهای آموزشی و مکان یابی این فعالیت ها نیز توجه کنند، اگر راجع به خدمات شهرداری صحبت می کنند، باید نحوه خدمات دستگاه های خدمات رسان را نیز فراموش نکنند،همچنین  وقتی از مسایل عمرانی شهر گفتگو می کنند، باید معضلات مکانی مراکز بهداشتی و درمانی و نحوه ارائه خدمات وحضور شهروندان دراین مراکز و مجتمع های درمانی را هم رصد کنند، و چنانچه نگاهی به تخلفات ارجاعی شهروندان به کمیسیون ماده ۱۰۰ و درآمد های ناشی از آن دارند، حواسشان به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرسازی دراحداث بنای ساختمان شهرداری و سایر متولیان مدیریت شهری هم باشد.

ضمنآ یادشان باشد هنگامی که در فعالیتهای تبلیغاتی، شورا و شهرداری  از نهضت های مرحله ای  امورعمرانی اهدایی به شهروندان اطلاع رسانی می کنند متوجه باشند که اولآ،کارانجام شده تعهد و وظیفه آنها بوده ونه هدیه ،چون هزینه فعالیت ازمحل درآمد های ناشی ازعوارض وصولی شهروندان می باشد وثانیآ پاسخگوی ضعف در کیفیت  کار انجام شده باشند ،زمانی که به موضوع معابرشهری پرداخته می شود به حل مشکلات معلولان حرکتی و جسمی وعدم هموار بودن زمینه حضورشان در عرصه های اجتماعی(حتی ساختمان شهرداری)

نیز بیاندیشند و در صورتی که راجع به گردشگرپذیری شهر یاسوج اظهار نظر می کنند ، باید متوجه تصرف فضا های طبیعی گردشگر پذیر(که  با اعمال نفوذ جهت ایجاد و گسترش قبرستان ها در فضا های پیرامونی شهرتصرف می گردند) وهمچنین معضل رشد حاشیه نشینی پیرامون شهرباشند و یادشان باشد که وضعیت موجود شهر یاسوج تناسبی با شهر گردشگر پذیر نداشته و لازمه آن بازنگری وتعریفی جدید از رویکرد گردشگری در طرح توسعه وعمران(طرح جامع) شهر می باشد.

در شورای شهر اگر راجع به سد معبر دستفروش ها اتخاذ تصمیم می گردد، تعرض کسبه و چادر افشانی اقشار خاص و حتی تعرض شهرداری به معابر شهری ومعبر فروشی شهرداری  فراموش نگردد وهنگام اظهارنظردر خصوص مبلمان شهری وسیمای شهر نباید از دیوارنویسی جداره های فضاهای شهری و منازل شهروندان غفلت گردد. همانطورکه درسطوح معابر شهر مبادرت به وصول عوارض پارک خودرو جهت افزایش درآمد شهرداری می نمایند ،اول باید در پی راهکار ایجاد وتوسعه حمل ونقل عمومی جهت کاهش حضور خودروهای شخصی وحل گره های ترافیکی باشند و بعد به گسترش پارکینگهای درون شهری بیاندیشند وهنگام  بررسی درآمدها و هزینه های شهرداری، نظارت بر چگونگی ایجاد درآمدها ونحوه انجام هزینه ها نیز فراموش نگردد.

شهروندان می دانند که شرایط موجود حاکم بر شهر یاسوج نتیجه عملکرد متولیان مدیریت شهری به تناسب دوره زمانی متناوب خویش می باشد ،لذا ضمن درس گرفتن از نقاط قوت وضعف عملکرد مدیریتهای پیشین و موجود ،باید عنان سرنوشت شهر را که هما نا سرنوشت خویش می باشد به دست افراد فاقد صلاحیت در امور مدیریت شهری نسپارند ،و با دوری جستن از مسایل احساسی و طا یفه گرایی با طبلی که بعضی به خاطر منافع شخصی و آگاهانه بر آن می کوبند نرقصند و با مد نظر قرار دادن شرایط خاص شهر یاسوج و مدیریت شهری اش، ضمن مطالعه و بررسی ویژگی های داوطلبین شورای شهر،در پی شناخت آگاهانه افرادی بوده که متخصص و آشنا به امور مربوط به شهرونیازهای شهروندان باشند، درغیراینصورت به سبب عدم انتخاب افراد شایسته سرنوشت شهر وشهروندان را به دست کسانی می سپاریم که نباید بسپاریم ، و با رای خویش از چاله به چاه خود کنده خواهیم افتاد.


منبع : کبنانیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *