تاج گردون سر بلندتر از همیشه

نماینده ای دراستان احداث جاده ی چرام به بندرگناوه را به استهزا گرفت اما تاج گردون آن را عملیاتی کرد و بخشی ازآن احداث و ما بقی دردست اجرا …

سید جاسم دانشور

برای خودم نوشتن وگفتن ازتوانایی و شایستگی های تاج گردون واینکه چقدربه فکرمردم حوزه ی انتخابی خود می باشد و به آینده و رفاه و معیشت آنها توجه دارد امری معمولی است.

برای هرانسانی هم که کمترین انصافی دروجودش٬وریزترین خردی درساختارش یافت شود به سادگی قابل درک وفهم است که مردم گچساران وباشت به میمنت فهم و شعورخود توانمندترین ٬دلسوزترین ولایق ترین فرد را به عنوان نماینده ی خود درمجلس شورای اسلامی برگزیده اند.

چقدر خوشحال می شوم وقتی  که نوشته های ماهها و سالهای گذشته خودم درمورد حسن نیت وتوانایی های تاج گردون را درذهنم مرور می کنم. آنجا که نوشتم هرکاری راهرشخص دیگری بخواهد برای مردم گچساران واستان انجام دهد٬ تاج گردون در زمان کمتر و به بهترین نحوممکن آن را انجام خواهد داد و اگرکاری راتاج گردون نتوانست انجام دهد هیچ شخص دیگری در استان قادربه انجام آن نخواهد بود.

بعضی ها به من می گویند اغراق می کنید.من فقط به افزایش اعتبارات استان به یک هزار و دویست و هفده میلیارد تومان درسال ۹۶ اشاره می کنم. که وقتی درسالهای گذشته تاج گردون چنین اعتباری را برای استان پیش بینی می کردند به او طعنه می زدند ولی حالامی بینیم که این ادعا تحقق یافته است آن هم اول به لطف خدا بعدهم پیگیری٬ لیاقت وشایستگی تاج گردون و ریاست او بر کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی که اشخاصی از دیار خودمان تمام تلاش خود را کردند این مسئولیت مهم نصیب تاج گردون ومردم خوب گچساران وباشت نشود.

نیاز به معرفی هم نیست که از چه گروه یا حزبی هستند.تفاوت قدرت تاج گردون به چند مسئله ختم نمی شود از چهره های شاخص روستای دیل گاز رسانی به آنجا راغیرممکن می دانستند اما تاج گردون این کار را کرد.

نماینده ای دراستان احداث جاده ی چرام به بندرگناوه را به استهزا گرفت اما تاج گردون آن را عملیاتی کرد و بخشی ازآن احداث و ما بقی دردست اجرا می باشد.وعده ی آبرسانی به بیش از۱۲هزارهکتار زمین کشاورزی انجام پذیرفت.

اگردرهرهکتارفقط۲نفر مشغول کارشوند ۲۴ هزارنفربصورت مستقیم می توانند مشغول به کار شوند.مگربرای چند نفرمی توان شغل اداری ایجادکرد؟! یا چند نفر را در ادارات استخدام کرد؟! باید منطقی باشیم وازفرصتها استفاده کنیم وناسپاسی را کناربگذاریم.

افزایش سهم مناطق نفت خیزاز۲% به ۳% کاری بسیار ارزشمند است که می تواند سالانه میلیاردها تومان به اعتبارات منطقه اضافه کند.تصویب اختصاص۳% ازقراردادهای نفتی به مناطقی که طرحها وپروژه ها در آن انجام می شود یکی دیگرازارزشمندترین کارهاست که باپیگیری و ابتکاردکتر تاج گردون به تصویب رسیده است.

افزایش تختهای بیمارستانی گچساران به ۴۶۰ تخت خواب در آینده ای نزدیک وساخت بیمارستان اختصاصی بانوان نمونه ی دیگری از تلاشهای ایشان است‌ تخصیص اعتبار۱۴میلیاردتومانی برای ساخت فضاهای ورزشی وفرهنگی درگچساران و باشت مسئله ای بسیارحایزاهمیت است.

تخصیص آب  از سدچم شیر که یک قطره هم برای منطقه درنظرگرفته نشده بود. افزایش سهم آب منطقه از سدکوثر را نمی توان نادیده گرفت. برای من پیام میگذارند میگویند حیف که شما سید هستید چراچنین مطالبی می نویسید؟

به آنها می گویم اتفاقا رگ سید بودنم میگه از حق و حقیقت دفاع کنید و کسی راکه صادقانه وشبانه روزدرخدمت مردم است با قلمت حمایت کن .شرافت آدمی می گوید نماینده ای که باعث شده کشاورزی زمینهای چند میلیونی اش به یکصدمیلیون تومان افزایش قیمت یافته را بهتر وبیشترمعرفی کرد زحمات او را بیشتردردیدعموم قرارداد واقعیتها را گفت.

هرچندعملکردتاج گردون خودگویای همه ی واقعیتهاست ونیازی به واکاوی امثال من ندارد اما رسالت نویسندگی ام ایجاب می کند مکملی هم درکنارعظمت کارهای تاج گردون قراردهم.

دوستان عزیز درطول یک سال گذشته ۲۱مقام ارشد کشوری ازجمله وزیرومعاونین وزیران ودیگر مسئولین ارشد به گچساران و باشت آمده اند که شاید درطول دهها سال گذشته چنین اتفاقی نیافتاده  باشد.ورودی های گچساران ازهرچهارمحوردرحال بهسازی وافزایش باندجاده هاست. کلنگ زنی بزرگترین کارخانه لاستیک سازی جنوب با اعتباری حدود۷۵۰میلیاردتومان راچه کسی درخواب می دید؟ اشتغال زایی مستقیم حدودیک هزارنفر.ومطمینم انشاالله به مرورزمان طرحهای ارزشمنددیگری درمنطقه اجراخواهد شد.

طرح پرورش شترمرغ تحول عظیمی درمنطقه ایجادخواهد کرد وانشاالله تاثیرآن رادرزندگی مردم خواهید دید.عزیزان بایدنماینده شهرمان راحمایت کنیم دست از کارشکنی برداریم شما اگرخیرخواه مردم هستید چرا نمیخواهید نماینده ی آنها رییس کمیسیون برنامه وبودجه ی مجلس شود؟!

مگرنه خیر و تاثیر آن برای مردم است؟ مگرشما بدتان می آید مردم به نوایی برسند؟! چند باردرفضای مجازی گروهی که مخالف تاج گردون هستند مرا دعوت کردند بحثهای طولانی و زیادی داشتیم  با نهایت احترامی که برای اکثرآنهاقایل هستم خطاب به بعضی ازآنها ٬تکرارمیکنم فقط بعضی از آنها گفتم قبلا درتفکر و قدرت تشخیص شما شک داشتم ولی الان درایمان شما تردید پیدا کرده ام. آخریک نماینده با این شرایط سخت اقتصادی وتحریم دیگرچه کارباید بکند؟

مردم عزیزوفهیم می دانند و می بینند.تحولات عظیمی که درحال رخ دادن است راشاهدهستند ومی دانند چه نماینده ی استثنایی وقابلی دارند .امالازم است باتوجه به حجم اعتباراتی که به استان اختصاص یافته است و یقینا همه ی نمایندگان محترم استان واستاندارمحترم درآن صاحب نقش هستند و باید اذعان هم کرد نقش دکترتاج گردون با توجه به موقعیتی که درمجلس دارد به مراتب بیش ازدیگران است٬.

بعضی ها کاری نکنندکه ایشان (تاج گردون) درکسب اعتبارات برای استان دلسردشوند چون برنامه ریزی ونحوه ی تقسیم اعتبارات واستفاده ی صحیح ازمنابع بدون شک درتصمیمات ایشان تاثیردارد. و یکی ازمسئولینی که تاج گردون به  توانایی های فنی وتخصصی ایشان اعتماد دارند دکترنوروزی رییس محترم سازمان برنامه ریزی و بودجه استان می باشند که وجود و حضورایشان انگیزه های دکترتاج گردون را دوچندان خواهدکرد ولی متاسفانه گاهی شاهدبوده ایم که علی رغم زحمات چندین ساله دکترنوروزی درمعاونت برنامه ریزی استانداری و اخیرا در سازمان برنامه ریزی وبودجه استان قضاوتهای نادرستی صورت می گیردکه به دورازانصاف میباشد.تنهاصداقت وهم دلی مسئولین محترم وجلوگیری ازتخریب شخصیتها می تواند مسیرتوسعه ی بیشتراستان را هموارسازد.به امید روزهای بهتر برای شهرستانهای گچساران و باشت واستان کهگیلویه وبویراحمد.


منبع : کبنانیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *