ترکیب مدیران استاندار کهگیلویه و بویراحمد چگونه است

ترکیب معاونین و مدیران استانداری چگونه در بین سه حوزه کهگیلویه، بویراحمد و گچساران تقسیم شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اهل کهگیلویه است، دو نفر از معاونین استاندار بویراحمدی (۵۰ درصد) و دو نفر دیگر اهل کهگیلویه (۵۰ درصد) هستند.

۹نفر از مدیران ستادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد زادگاهشان بویراحمد گزارش داده شد و ۹ نفر از مدیران ستادی نیز اهل شهرستان کهگیلویه بزرگ و ۳ نفر اهل شهرستان گچساران هستند.

بنا بر این گزارش، در حوزه معاونین مدیران ستادی نیز ترکیب ناهمگون است، بطوریکه ۹ نفر اهل شهرستان بویراحمد و ۵ نفر اهل کهگیلویه و دو نفر گچسارانی هستند.

برخی از پست مدیران کل و معاونین ستادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد مدیری تاکنون منصوب نشده است.

**معاونین دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات

۱- یزدانپناه بویراحمد

۲- درخشان‌زاده بویراحمد

**معاونین اداره کل اداری و مالی

۳- محمدی بویراحمد

۴ نصرالله کرمی بویراحمد

۵ معاون دفتر اقتصادی: نصیب الله رضایی گچساران

۶ معاون دفتر روستایی: کرامت اکابر کهگیلویه

۷ معاون دفتر شهری: عسکری -کهگیلویه

۸ معاون دفتر فرهنگی و اجتماعی: علی‌پور- بویراحمد

۹ معاون دفتر امنیتی: کرامت کریمی کهگیلویه

۱۰ معاون دفتر سیاسی: فتاحی کهگیلویه

۱۱ -معاون دفتر فنی: حسن‌پور بویراحمد

**معاونین مدیریت مرکز نوسازی استانداری

۱۲ -خانم پورعلمی بویراحمد

۱۳ رسولی بویراحمد

۱۴ عباسپور بویراحمد

**معاونین مدیر کل حوزه استاندار

۱۵ موسوی کهگیلویه

۱۷ معاون دفتر بانوان

۱۸ معاون حراست: اکبری گچساران

۱۹ معاون دفتر مدیرت بحران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *