جرم مادر عشق به فرزند است

خبر رسان؛

معصومه سادات رامی


تاریخ گواه بر این است که هر مرد قهرمان و یا افسانه ای زاییده ی زنی بوده است که سیاست خاص زنانه اش اورا متمایز و متفاوت از دیگر زنان و فرزند و فرزندانش را متفاوت با دیگر فرزند و فرزندان کرده است.
آری!
زن به معنای زندگی و چرخاننده ی زندگی،
تعریف جامع مهربانی، احساس، عرفان و گذشت،
آنقدر مهربان و دل رحم که تحمل مجازات هر مجرمی را ندارد و به پاس این صفت و نعمت الهی ست که منصب قضاوت از حضور زن خالی ست،
لذا اینجانب به عنوان عضوی از قشر زنان به نقش خودو زن بودن امثال خود در تاریخ مفتخرم.
چرا که تنها جـــرم مادر:
عـــشق به فرزند و زندگی ست.
لذا قشر زنان هر جامعه هستند که سنگ آسیاب دوران برای زندگی بهتر،فرزند سالم تر و جامعه ی مترقی تر بوده و هستند.
واین به معنای این است که سیاست چرخش تاریخ بدون نقش و حضور زن هرگز امکان نداشته و نخواهد داشت،
و هرجا که تعصب محض در قبال حضور زنان حاکم بود به همان مدت آن جامعه بر دور تسلسل چرخیده و محکوم به عقب گرد و بطلان زندگی بوده.
اینجانب خواهانم که زنان به نقش خود و تاثیر گذاری خود در ترقی جوامع آگاه باشند،و مردان آگاهتر به اینکه هیچ جامعه ای بدون حضور روحی و فیزیکی زنان ترقی نکرده و وارث چنین جوامعی گمنامی تمدن آن جوامع بوده است. با آگاهی از نقش زن که به پاس توانایی و تاثیر گذاری و ارزش معنوی اش نام گذاری شده است،
روز زن را به همه ی زنان و مادران عالم تبریڪ می گویم.


منبع : کبنانیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *