جوابیه روابط عمومی شهرداری به عضو شورای شهر یاسوج؛ مطالب خلاف واقع بودند

بعد از اظهارات سرافراز اردشیری عضو شورای شهر یاسوج، روابط عمومی شهرداری این شهر با ارسال متنی به صحبت‌های وی واکنش نشان داد. …

بعد از اظهارات سرافراز اردشیری عضو ، شهرداری این شهر با ارسال متنی به صحبت‌های وی واکنش نشان داد.

 

درپی جمع شدن تنی چند از اصحاب رسانه و مطبوعات در منزل شخص آقای سرافراز اردشیری وپخش اظهارات ایشان درخصوص عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر از طریق برخی از رسانه های محلی بدینوسیله ضمن بررسی اظهارات ایشان از طریق حوزه های ذیربط مراتب پاسخگویی این شهرداری به شرح ذیل جهت تنویر افکارعمومی و مخاطبان گرامی به استحضاررسانده می شود .
الف: ابتدا ازمحضر شریف تک تک شهروندان مخاطبان و خوانندگان گرامی پوزش می طلبم چون احساس شد زیر سوال بردن کلی خدمات دونهاد قانون گذار وخدمتگذار که در نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام وظیفه می نمایند سزاوار شأن ومنزلت این نظام مقدس نمی باشد و از طرفی عدم پاسخگویی به این موضوع درافکار عمومی شاید حمل برصحت اتهامات منتسبه داشته باشد لازم دانسته شد هرچند مختصر لیکن پاسخ لازم تنظیم واز طریق رسانه های محلی به سمع ونظر مخاطبان گرامی رسانده شود.
ب: شهردار محترم یاسوج اظهار نمودند همانگونه که پس از صحبتهای ایشان پاسخ کوتاهی داشتم مجددا به استحضار می رسانم که مطالب ذکر شده پوچ و بی اساس می باشند وصرفا در راستای عوام فریبی ، فرصت طلبی واز آب گل آلود ماهی گرفتن است وموکدا صحت وسقم گفته های خود و مطالبی را که در ادامه آورده می شود را واو به واو به عهده می گیرم وچناچه خلاف آن ثابت شود خود را مستوجب اشد مجازات می دانم و متقابلا انتظار می رود که دستگاه های قضایی ونظارتی ورود پیدا نمایند وضمن برخورد سریع وقاطع با کسانی که بدون مستندات ومدارک وبدون مجوز قانونی و با ادعاهای واهی صرفا در راستای تشویش افکار عمومی وخود بزرگ نمایی ضمن وارد نمودن اتهام وتوهین و افتراء به سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی فریاد وامصیبتا سرمی دهند نتیجه صحت ویا سقم مطالب را به استحضار مردم شریف برسانند تا مجالی برای معاندین نظام که با ترفندهای مختلف تصمیم دارند نظام را ناتوان و ناکار آمد جلوه دهند وجود نداشته باشد و همچنین چون در آستانه انتخابات شورای اسلامی شهرها وروستاها قرار داریم انتظار می رود در رد و یا تایید صلاحیت کسانی که قصد ورود به این مجموعه را دارند دقت نظر بیشتری به عمل آید چرا که شورای اسلامی در جمهوری اسلامی نهادی مقدس وبرگرفته از متن قرآن کریم می باشد. همچنین لازم است با رسانه هایی که بدون مجوز قانونی در فضایی غیراداری و با اهداف خاص که واقعا این جورکارها در استان ما نوبر است برخورد قاطع وقانونی به عمل آید واما پاسخ اتهامات وارده:

۱ـ ایشان در چندین جا عنوان نمودند که آقای جاوید بیشتر از سایر شهرداران نیرو وارد شهرداری نمودند.
لازم است به استحضاررسانده شود کسانی نیروی شهرداری محسوب می شوند که مستقیما از شهرداری حقوق دریافت نمایند و رابطه قراردادی داشته باشند وبیمه پرسنلی آنها توسط شهرداری ویا سازمان های وابسته واریز گردد که لیست کلی نیروهایی که از سال ۸۳ تا کنون بدون برگزاری آزمون درمجموعه   وسازمان های وابسته مشغول به کار می باشند به شرح ذیل می باشد.

سایرنیروهایی که به نوعی خدمات مربوط به شهرداری وسازمان های وابسته را انجام می دهند تعداد ۷۰۰  نفر       می باشند که درقالب نیروهای رفتگر، آبیار، راننده سنگین و گشت ساختمانی می باشند که از ده سال پیش تا کنون این نیروها در شرکتهای خدماتی طرف قرارداد شهرداری فعالیت می نمایند وهیچگونه رابطه بیمه ای و قراردادی با شهرداری ندارند وگاها این نیروها توسط شرکتهای مربوطه تعویض ویا اخراج می شوند .
۲ـ عین لفظ ایشان در خصوص آزمون استخدامی شهرداری بدین شرح می باشد {خوب آمدند امتحان براساس یک قانون من درآوردی گرفتند اول آمارگرفتند که بستگان خودشان از چه رشته هایی هستند وبراساس آن رشته ها نیازسنجی کردند مثلا در حوزه شهرسازی به جای معماری گفتند عمران نیاز داریم چون اکثر بستگانشان رشته عمران بودند و یا در جای دیگری آورده است { همین الان می دانم چه کسانی در آزمون قبول می شوند } همچنین آورده است { اما اصل قضیه اینجاست برای امتحان از یک ماه ونیم قبل به نیروهایی که خودشان دوست داشتند گفتند آماده باشید امتحان برگزار می کنیم وبه دیگران اطلاع ندادند وبرخی هم دوشنبه متوجه شدند که پنج شنبه امتحان می گیرند }.
** لازم است به استحضار رسانده شود از کل نیروهایی که شرایط تبدیل وضعیت را دارند یک نفر از بستگان شهردار فعلی وجود دارد که آن هم در زمان شهرداران قبلی مشغول به کار شده اند ونه در زمان ایشان وتحصیلات ایشان رشته مالی می باشد نه عمران و مابقی نیروها نه تنها از بستگان بلکه از بخش محل زادگاه ایشان هم نمی باشند ضمن اینکه آزمون مختص شهر یاسوج نبوده و مختص کل استان است که متولی برگزاری آن استانداری است نه شهرداری که در مرحله اول مطالب ایشان توهین به برگزار کننده آزمون است که عنوان نموده همین الان می دانم چه کسانی در آزمون قبول می شوند البته در اینکه شهرداری یاسوج به عنوان اولین شهرداری کشور توانسته ساختار تفصیلی خود را تهیه و تصویب وزارت کشور برسانند شکی نیست و بنا به گفته مدیرکل دفترمنابع انسانی سازمان شهرداریها یکی ازدلایلی که این آزمون اول در استان کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد اقدام سریع وبه موقع شهرداری یاسوج درتهیه و تایید ساختار تفصیلی خود در  وزارت کشور بود.
۳ـ ایشان در دفعات مکرر درمورد بانک شهرابهاماتی را ایجاد نموده است ودر این سری آورده اند که { فقط در یک مورد آوردند وگفتند که دربانک شهر حساب افتتاح کنیم تا به پرسنل تسهیلات دهند اما تسهیلات داده نشد و آنسوتر چند نفراز بستگان شورای شهرو شهرداردر بانک شهربه کار گرفته شد }  و یا { درپیاده روهامفت ومجانی در اختیار بانک شهر قرارداده اند یکی جلوی شهرداری و دیگری جلوی مصلی  که هردوبدون اجازه شورای شهرصورت گرفته است } لازم است به استحضار رسانده شود که به استناد نامه شماره ۱۳۳/۹۵ مورخ ۲۷/۱۱/۹۵ تاکنون ۱۴۲ نفر از کارکنان واعضای شورای اسلامی شهر تسهیلات دریافت نموده اند دوما به استناد نامه ۱۴۷/۹۵ همین بانک عابربانک جلوی مصلی به صورت سیار وصرفا جهت برگزاری نمایشگاه کتاب به مدت حداکثر یک هفته بود. سوما شهرنت جلوی شهرداری به استناد مصوبه شماره ۹ شورای اسلامی شهربوده که خود همین عضو محترم  نیزمصوبه را تایید نموده است وبه ازای هرماه  پانصدهزارتومان اجاره می باشد مانند سایربانک ها و مفت ومجانی نبوده است . چهارما: انتقال حسابهای شهرداری به بانک شهر در سال ۱۳۹۲ به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر بوده است ونیروهایی که ایشان اظهار می نمایند ازبستگان شورا وشهرداری می باشند در سال ۹۵ بوده است یعنی ۳ سال پس از انتقال حسابها  در صورتیکه این نیروها نه پیمانی نه قراردادی و نه شرکتی می باشد ونیروهای موقت و حق الزحمه ای می باشند ضمن اینکه بانک شهر یک بانک خصوصی است  که سهام دار آن برخی از شهرداری های کشور می باشد و شهرداری یاسوج نیز سهام دار نمی باشد که شائبه غیرقانونی ایجاد نماید و جذب نیرو در این بانک مانند سایر بانک ها و موسسات خصوصی می باشد.
۴ـ در خصوص خدمات رسانی در مناطق مختلف شهر ایشان آورده است که { درطول چهارسال هیج کاری برای منطقه اکبرآباد انجام نشد} ویا { اصلا توجهی به مناطق پایین ندارند } ویا { برای اکبر آباد ، شرف آباد وجاهایی که ما در برنامه مشخص کردیم هیچ کاری صورت نگرفته وفقط برای جاهایی کار شده که صاحب دارند } لازم است به استحضار رسانده شود هرچند که شاید دلیل بی اطلاعی ایشان عدم سرکشی از محلات و عدم شرکت در کلنگ زنی ویا بهره برداری باشد لیکن شرح برخی از خدمات انجام شده در طول سه ونیم سال گذشته در این محلات به شرح ذیل می باشد:

۵ـ ایشان آورده است {بنا برتاکید قانون هر پانزده روز  شهرداری باید گزارش درآمد وهزینه خودرا به شورای اسلامی شهر بدهد} البته این مطلب ایشان خیلی جای تامل و تاسف دارند که ایشان هنوز پس از ۸ سال عضو شورای شهر بودن به مهمترین وظیفه نظارتی خود آگاهی نداردو لازم است به اطلاع ایشان رسانده شود که شهرداری ملزم است هرشش ماه یک بار گزارش درآمد وهزینه خود را به شورای اسلامی بدهدنه هرپانزده روز یک بار و اگر اینگونه نبوده است پس چرا بودجه سنوات بعد و تفریغ بودجه ای سال به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است.
۶ـ در خصوص نمایشگاه شهر شبهاتی را ایجاد نموده است که {این سوله در زمان فلان شهردار کلنگ زنی شد و یا اینکه سامانه ۱۳۷ درزمان آن شهردارراه اندازی شد } اولا شهرداری منکرزحمات  شهرداران وکارکنان قبلی شهرداری نمی باشد لکین همواره لازم می داند ، هرشخصی که به نوعی در پیشرفت این شهر سهمی داشته است تشکر نماید لیکن نمایشگاه با اعتباری که استاندار وقت جناب آقای نیکزاد منظور نمودند فنداسیون وبخشی از سوله آن اجرا شد لیکن درطرح نمایشگاه فعلی فضای اتوبوسرانی بعلاوه همان سوله قبلی در نمایشگاه شهریاسوج با سطح هفده هزارمترمربع وسطح زیر بنای پنج هزارمتر مربع وهزینه دومیلیارد تومان از محل منابع داخلی شهرداری کلنگ زنی ودر حال اجرا می باشد که امید می رود تا فروردین ۹۶ اولین فاز آن به بهره برداری برسد وجهت آگاهی این عضو محترم سامانه ۱۳۷ به خودی خود هزینه ای جهت راه اندازی نیاز ندارد نرم افزاری است که قریب بر۲۰ میلیون به تازگی خریداری گردید و اصل مهم  تداوم کار ، تشکیل ساختار نیرو ، نظارت وتعیین وظیفه برای این حوزه مهم می باشد اگر قبلا این تشکیلات وجود داشتند چه ضرورتی برای راه اندازی مجدد آن وجود داشت لیکن فکر می کنم ایشان تشکیلات ۱۳۷ را با نیروی روابط عمومی که در برنامه رادیویی پاسخ هر روز پاسخ سوالات را می دهند اشتباه گرفته است .
۷ـ ایشان آورده است { سالن ورزشی را به بازارچه ماهی تبدیل کرده است ، میدان میوه وتره بار را به انبار نمک } در صورتیکه اینگونه نیست بازارچه ماهی ساختمان بلوکی  بوده که قبلا انبار نمک شهرداری بود و درجلوی ضلع شمالی آن که متصل به خیابان شهید قرنی یک ملک شخصی وجود داشت که قصد ساخت وساز آن را داشتند لیکن شهرداری جهت اینکه ارزش تجاری این ملک ازبین نرود اقدام به خرید زمین جلوی این ساختمان نمودند که اتفاقا این عضو محترم مطابق مصوبه پیوست باز مخالفت نمودند ولی با پرداخت بهاء زمین ازتضییع ارزش تجاری آن جلوگیری نموده کلیه دیوارها را تخریب ومجددا نوسازی وبه بازارچه ماهی فعلی با هزینه ای قریب برپانصد میلیون تومان تبدیل کردند وهمینطور در میدان میوه و تره بار فعلی حتی یک گرم نمک وجود ندارد و اتفاقا در زمان مدیریت فعلی شهرداری این میدان مجددا راه اندازی شد لیکن به دلیل عدم استقبال تعطیل و فعلا کاربری خاصی ندارد .

۸ـ ایشان آورده است { چرا شهرداری برای مردم قاسم آباد جلیل و فلان روستای بویراحمد سفلی هزینه می کند } لازم است جهت تنویر افکار عمومی ورفع ابهام مخاطبان گرامی به استحضار رسانده شود در طول سه ونیم سال گذشته کمتر از بیست میلیون تومان مصالح ساختمانی ویا پول نقد از محل ماده ۱۷ وبراساس تفویض اختیار شورای محترم اسلامی شهر؛ به مساجد، بقاع متبرکه ویا افراد ناتوان ومعلول در نقاط مختلف استان کمک شده است که موضوع  روستای قاسم آباد نیز کمکی بود که در تامین مصالح محوطه مسجد قاسم آباد بنا به درخواست اهالی صورت پذیرفت و در عوض آن جای ریخت وپاش های میلیاردی در فوتبال ، تخفیف عوارض به نورچشمی ها و هزینه های تشریفاتی آنچنانی گرفته شد .
درپایان ضمن عذرخواهی مجدد از تمامی مخاطبان گرامی به خاطر طولانی شدن پاسخ  وکم مغز بودن برخی از مطالب دیگر از پاسخگویی موردی خودداری شده وقاطعانه اعلام می شود که مابقی مطالب نیز به همین سبک خلاف واقع وهیچگونه سندیتی ندارند.
روابط عمومی وبین الملل شهرداری یاسوج


منبع : کبنانیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *