سرزندگی فضای شهری و کاهش خودکشی

برخوردها و نگرش ها به ناکارامدی سیستم در فرهنگ سازی و توسعه و آبادانی باید دچار چرخش شود و از طرفی برداشتهای اینچنین نسبت به خودکشی باید حذف …

خبر رسان؛

*

یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر شادمانی و نشاط است، شهر به عنوان پیچیده ترین مکان اجتماعی ساخته شده به دست بشر نیازمند آن است که بافتی سرزنده داشته باشد. تأثیر سرزندگی و عوامل فیزیکی و زیرساخت های چنین موضوعی (سرزندگی )، از منظر روانشناختی بر شهروندان و وادارسازی آنها به انجام فعالیت های مفید از جمله پیاده روی در مسیرها، تفریح و گذران اوقات فراغت در پارکها و تفریحگاه ها و تخلیه ی هیجان در شهربازی ها و…قابل توجه است.
در رابطه با استان کهگیلویه و بویر احمدو خاصه شهرستان های این استان، مواردی چند قابل ذکر است. سرانه ی فضای سبز شهرستان ها، پارک ها و… نسبت به جمعیت چگونه است؟ آیا صرف حصارکشی و احکتار مساحتی از فضای شهری را می توان به عنوان پارک یا فضای مسرت بخش شهری قلمداد نمود؟ به راستی پارک شهرستانهای استان چه قابلیت و چه بستری دارد؟ نسبت به چندین و چند سال گذشته چه امکانات رفاهی و چه بسترهایی به منظور جلب و جذب نظر مثبت شهروند در آن تدارک دیده شده است؟ از طرفی دیگر نهادهای متولی فرهنگ سازی و مسلط بر ابزارهای فرهنگ سازی و تریبون های پر طمطراق پرشمار در راستای تشویق و فرهنگ سازی در زمینه گذران اوقات فراغت و تفریح و.. چه اقدامی داشته اند؟
۲٫ چاره سازی معضل بیکاری و انزوای اقتصادی و صنعتی و…. در استان کهگیلویه و بویر احمد به منظور کاهش .
بر اساس نتایج پژوهش های علمی مختلف و حتی واکاوی عرفی در علل خودکشی در استان کهگیلویه و بویر احمدرابطه مثبت و معنی داری بین میزان خودکشی و نرخ بیکاری در مناطق مختلف کشور وجود دارد. این امر استان کهگیلویه و بویر احمدبه مراتب حادتر است. استان کهگیلویه و بویر احمداز نظرگاه جغرافیایی پتانسیل رشد و توسعه را داراست ولی متاسفانه به دلیل کم رنگ بودن جغرافیای قدرت در برنامه های توسعه ی ملی جهش و خیزی ملموسی صورت نگرفته و نظر لطفی نسبت به استان کهگیلویه و بویر احمد وجود نداشته و ندارد. گواه این مدعا، تمرکز ۹۰ درصدی صنایع و کارخانه در چند استان اصفهان، مرکزی، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و قزوین است. این در حالی است که
استان کهگیلویه و بویر احمدبا اینکه از پتانسیل های بسیار بزرگی در صنعت نفت و گاز دارا می باشد، منابع صنعت گردشگری (بخصوص گردشگری اکوتوریسم و گردشگری مذهبی) در این استان چشمگیر است، کمترین سرمایه گذاری ایی دراین رابطه اعمال نشده است. در واقع در اسناد بالادستی عزمی به منظور حل و فصل معضل بیکاری و توسعه ی استان کهگیلویه و بویر احمد به چشم نمی آید، به صورتی که این استان هنوز از عدم وجود یک طرح جامع گردشگری یا تصمیم به منظور فعال سازی پتانسیل های صنعتی رنج می برد.
عیان است همانطور که مطالعات تجربی نشان می دهد بین نرخ بیکاری و به ویژه نرخ بیکاری جوانان و نرخ خودکشی رابطه ای مثبت و معنی دار برقرار است، بین موضوع بیشترین خودکشی در گروه سنی ۳۰-۱۶ سال در استان کهگیلویه و بویر احمد و بیکاری و سرخوردگی ناشی از آن رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد.
۳٫ زدایش برخوردها و نگرش های ناکارآمد نسبت به خودکشی
خودکشی، با همه ناپسندی، اما واقعیتی جهانی با روندی رو به رشد است که در ایران و نیز چنین است. وهرچند رشد شتابان و محنوس آن در آشوبی در فضای فکری و روانی شهروندان ایجاد نموده است، اما ارائه افاضاتی مبنی بر تحریم مراسم فاتحه خوانی این عزیزان و قربانیان و… آیا دردی را دوا خواهد نمود؟ اصولا تنبیه یک جان باخته، اقدام و نظری عاقلانه است؟ این امر ریشه در مسائل و معضلاتی همچون فقر و بیکاری، فرهنگ ها و باورهای غلط و منسوخی در ارتباط با ازدواج اجباری دختران خانواده های با وضعیت مالی و اقتصادی نامناسب، نارضایتی در انتخاب همسر و عدم ورزیدگی اجتماعی و روانی شهروند در امر انتخاب، توسعه ی فرهنگ ماتم زدگی و سوگواری به عناوین مختلف، مسائل و معضلات روانی و بیماری و… دارد. برخوردها و نگرش ها به ناکارامدی سیستم در فرهنگ سازی و توسعه و آبادانی باید دچار چرخش شود و از طرفی برداشتهای اینچنین نسبت به خودکشی باید حذف گردد.


*کاندیدای پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی


منبع : کبنانیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *