سیبل شهرداری دوگنبدان؛ از ژیگول‌های دماغ عملی تا لیسانس‌های کیلویی

شاید دوستانی که با هزینه بالا توانسته اند دماغ خود را عمل کنند فکر می‌کنند با این روش میتوانند تمام شهر را مورد تعمیر قرار دهند و زیباسازی …

خبر رسان؛

در روز ها و ماه های اخیر که به انتخابات شوراهای شهر و روستا نزدیک می‌شویم شاهد بروز چهره ها و شخصیت های جدید برای ورود به عرصه رقابت هستیم.

عده ای با احساس تکلیف، عده ای با فشار فامیل و آشنایان، عده ای دیگر با توجه به لزوم استفاده از تخصص و نهایتا عده ای برای معروفیت و خلاصه اینکه هر فردی بهانه ای برای شرکت در انتخابات دارد.
اما از آنجا که اکثرشان نه تخصص انجام امور را دارند و نه تجربه ای که بتوان از آن طریق آرا را به سوی خود جلب کند راهی جز باز کردن زبان انتقاد به سوی شهرداری و شورای شهر نمیبینند و فکر میکنند با انتقاد کردن و نشان دادن عکس آسفالتهای خراب شده و گلهای پژمرده و کانالهای پر شده می‌توان سبد رای خود را پر کنند.
در شرایط فعلی که شهرداری با کمترین بودجه و کمک دولتی و بیشترین مشکلات مبلمان شهری مواجه است عملکرد خوب و راضی کننده ای برجای گذاشته است این انتقادات نه تنها کارساز نخواهد بود بلکه ممکن از است باعث ایجاد بدبینی به کاندیداهای منتقد شود.
جوانان به اصلاح امروزی ژیگول و دماغ عملی که فکر میکنند میتوانند با استفاده از زیبایی مصنوعی چهره و انتقاد از مسئولین به شورا راه یابند فقط در این چند ماه پایانی متوجه ایرادات شهرداری شده اند.
احتمالا یا شهرداری تمام این چهار سال خوب بوده و تنها دو سه ماه پایانی ضعیف شده که دوستان انتقاد می‌کنند یا اینکه وجدان این طیف هر چهار سالی یکبار بیدار می‌شود.
عده ای که با فشار به فامیل و آشنایان و بعضا دعواهای فامیلی و قهرهای تصنعی دنبال حمایت آنان بوده و اکنون دم از فشار فامیل و آشنایان میزنند و یا آن عده که به زور آشنایان و لطف اساتید توانسته اند لیسانس آبکی بگیرند حال با احساس نیاز شهر به تخصص ویژه شان پای به عرصه گذاشته اند و با ذکر ایرادات شهرداری وعده ترمیم و بازسازی چهره شهر را می‌دهند.
توصیه ای که به این دوستان لازم است گفته شود اینست که با مردم از توان و جربزه و تخصص کاربردی خود سخن بگویید نه از کاستی‌های شهری که در همه جا مشاهده می‌شود.
از توان خود برای آوردن بودجه و روشهای پولسازی برای شهرداری بگویید نه اینکه آنجا را آسفالت می‌کنم و اینجا را فضای سبز.
اگر بودجه مناسب در اختیار باشد هیچ شهرداری بهتر از شهردار پاکدست فعلی نمی‌توانست شهر را اداره کند کما اینکه با همین بودجه اندک و کاملاً تنها توانسته به اندازه تمام شهرداران به امور شهری سر و سامان دهد و نظام مندی خوبی بر قرار سازد.
شاید دوستانی که با هزینه بالا توانسته اند دماغ خود را عمل کنند فکر می‌کنند با این روش میتوانند تمام شهر را مورد تعمیر قرار دهند و زیباسازی بنیادی لحاظ کنند.


منبع : کبنانیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *