شورای شهر در سرازیری سقوط

به هر حال از دور اول انتخابات زیرساخت شوراها کج نهاده شد و هر کس با دیدگاه شخصی و سنتی خود سیستمی جدید در شوراها ایجاد نمود. …

خبر رسان؛


از ابتدای کار شوراهای شهر مردم به دنبال تفکرات جدید در حوزه ی شهر بودند.
انتخاب شهردار توسط شورا نقطه ی عطفی برای شهر تلقی میشد.انتخابی که مردم به صورت غیر مستقیم در آن نقش داشتند.
اما این انتخاب کم کم رنگ و بوی معامله به خود گرفت.شاید کمتر کسی بر این باور بود که به سمت و سوی اهداف شخصی و منافع شخصی برود.
تغییر جهت شوراها و خارج شدن آنها از ریل صحیح شوراداری باعث شده تا شهروندان نسبت به شوراها بد بین شده و چندان امیدی به آینده آن نداشته باشند.
به هرحال دلایلی که در ذیل عرض میکنم باعث تغییر جهت شوراها شده است

۱.حضور افراد کم سواد و سنتی در دوره اول شوراها:در اولین دوره شوراهای شهرهای استان افراد ریش سفید و بزرگان طوایف(از لحاظ سن) وارد شدند.افرادی که در عین محترم بودن از سواد چندانی برخوردار نبودند.افرادی که نه از شهرسازی و نه از شهرداری اطلاع و آگاهی نداشتند.(ضمن احترام به این اشخاص)
به هرحال همین اشتباه در انتخاب افراد ناآگاه به مسائل شهری باعث شد تا مدیریت شهری به دست مدیران سنتی تعیین گردد
شاید اگر در اولین دوره، جوانان مستعد و تحصیلکرده وارد گود انتخابات میشدند امروزه شورای شهر اینگونه به سمت سقوط پیش نمیرفت

۲.انتخاب بر اساس طایفه‌گرایی از ابتدای دوره اول شوراها:از همان دور اول شوراها طایفه گرایی رواج پیدا کرد.بی شک در شهرهای سنتی استان ما هیچ گاه بر اساس تخصص و شایسته سالاری رای نخواهیم داد اما اگر در ابتدای این راه کمی منطقی تر به این مسئله نگاه میکردیم امروز بجای طایفه گرایی شایسته سالاری در راس امور بود.

۳.عدم آگاهی شهروندان از وظایف شوراها:هر شهروند تصمیم گیرنده سرنوشت شهر خود هست.شهروندان باید در مورد وظایف شورا از همان ابتدای کار شوراها، آگاهی میداشتند. متاسفانه برای ما شورا را فقط به عنوان پارلمانی معرفی کزده اند که وظیفه انتخاب شهردار و نظارت بر کار وی را داشته باشند در صورتیکه یکی از وظایف شورا این است و در همه ی امور شهری باید تصمیم گیری و نظارت داشته باشد وعدم آگاهی ما از وظایف شورا باعث شده تا اشتباه قدم برداریم و اشتباه به نسلهای بعد از خود انتقال دهیم.

۴.عدم آگاهی اعضای شورای شهر از وظایف شوراها:مهمترین و اساسی ترین وظیفه ی عضو شورا آگاهی و اطلاع کامل از وظایف شورا میباشد که متاسفانه تا به امروز این مشکل در شوراهای شهر ما وجود دارد و اعضای شورای شهر با شعارهای آرمانی و بدون برنامه وارد انتخابات شده ولی پس از قبولی معیار و برنامه های اعضای محترم تغییر کرده به سمت شورای سنتی دیوار کج میروند.اگر قبل از تایید صلاحیت ،امتحانی از وظایف شورا از ثبت نام کنندگان به عمل بیاید قطعا نامزدهای محترم با آگاهی بیشتر قدم در این مسیر خواهند گذاشت

۵.عدم نظارت بر شوراها توسط نهادهای بالاتر:شوراها خود کار نظارت بر شهرداری ها را دارند و در صورت نارضایتی از وضعیت شهر و عدم موفقیت شهردار میتوانند با تغییر مدیریت شهرداری باعث تغییر در وضعیت ناهمگون شهری شوند.اما متاسفانه این نهاد مردمی و پارلمانی به صورت صحیح توسط مقامات بالاتر نظارت نمیشود و همین عدم نظارت صحیح باعث شده تا شوراها خودمختاری و خودمحوری را در راس کار خود قرار داده و میزان تخلفات آنان بیشتر به چشم بیاید و دیگر دلایل که در این مقاله نمی‌گنجد.
اما به راستی این دیوار کج تا کی باید بر سر این شهر باشد.با این روش سنتی شورا داری بی شک شوراها در آینده ی نه چندان دور سقوط خواهند کرد.


منبع : کبنانیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *