لزوم اتحاد اصلاح طلبان در کهگیلویه و بویراحمد

با توجه به چنین الگوهایی می توانیم به این درک از مطلب برسیم که با درایت و آگاهی، زمینه صلح یک جناح پراکنده شده را با تدبیر …

*

ناآگاهی و به فراموشی سپردن نیروی اندیشه و خرد, از علتهای مهمّ بروز جدالها و نزاعهاست. زیرا انسانها در پرتو خردورزی به صلح و صفا می رسند. اندیشه, راهنمای انسانها به سوی سعادت و خوشبختی است. خرد و اندیشه، انسان‌ها را بر می‌انگیزد، تا جمعی زندگی کنند و کارها را گروهی پیش ببرند و رشته‌های پیوستگی را محکم تر کنند. و در راه نگهداشت صفا و صمیمیت از بسیاری از خواسته‌های فردی بگذرند.

اگر در کارها از نیروی خرد و تدبیرهای آن استفاده نشود، احساسات میدان می‌یابد و آرزوهای فردی و خشم با آن در می آمیزد و مردمان عنان گسیخته برابر یکدیگر قرار می گیرند.بسیاری از برادرکشیها در پی حرکت‌های آنی، پرشتاب و به دور از اندیشه وری رخ می دهد و گروه‌ها و قبیله‌ها و کسان، با شنیدن خبری ناگوار, بدون این که از درستی و نادرستی آن آگاهی دقیق داشته باشند, یکدیگر را هدف قرار می دهند و پراکندگیها آغاز می شود.

اوس و خزرج، دو قبیله بزرگ مدینه، به برکت وجود پیامبر(ص) از جنگ و جدالهای دیرین که بسان زخم کهنه و چرکینی، زندگی آنها را تباه کرده بود, رهایی یافتند. امّا پس از اسلام, گه گاهی, کینه ها شعله می کشید که در این هنگام پیامبر(ص) آنان را به خردورزی دعوت می کرد و گذشته نکبت بار را به یاد آنان می آورد. علی(ع) از زمینه های پیروی مردم بصره از شورشیان جمل و وارد شدن در این آشوب کور و بی فرجام را سوار شدن بر مرکب بی‌عنان احساس می شمرد.امام, پس از رخداد خونین جمل به روشنی یادآور شده است: رهبری کم خردان, سبب شد این فتنه بزرگ در بصره پدید آید و مسلمانان در فتنه کور گرفتار آیند و خونهایی به ناحق ریخته شود.

و نیز در جنگ صفین، کم خردی و نیندیشیدن به تزویرهای پشت پرده دشمن و گوش نکردن به سخن خردمندان , سبب شد در سپاه حق رخنه بیفتد و معاویه در آستانه شکست, سپاه پیروز را زمین گیر کند. قرآنها بر سر نیزه و شعارهای فریبنده صلح طلبی سپاه باطل، در کم خردان سپاه حق, کارگر افتاد و علی(ع) را با آن همه خرد و دانایی از حرکت بازداشت.از این روی, برای پایان دادن به فتنه‌های کور، درگیری‌های گروهی  و فرقه ای، هیچ راهی بهتر از بیدار کردن خردهای خفته و نهادینه شدن آن، نیست و بسان خردورزی, کارایی ندارد.

با مطالعه و دقت روی بسیاری از جریان‌های تباهی آفرین تاریخ و کشمکشهای فرساینده به این نتیجه می رسیم که حاکم نبودن ارزش‌ها و فضیلت‌ها، از جمع و گروهی، سبب شده راه بر پیروی از غلط انگاری گشوده شود.درگروهی یا جریانی یا جبهه ای که ارزشها کم رنگ شود، حسد، آز، زیاده خواهی، کینه، بی‌عدالتی، رشد می‌کند و وقتی این خویهای ناپسند و ضدارزش رشد کرد، بسیاری از مردم, کرکس وار به جان هم می افتند و نظام زندگی در بعد مسائل سیاسی از هم فرو می پاشد.
با توجه به چنین الگوهایی می توانیم به  این درک از مطلب  برسیم که با درایت و آگاهی، زمینه صلح یک جناح پراکنده شده را با تدبیر بزرگان اصلاحات چه آنها که در برون مرز این استان هستند و چه آنها که در خانه، فراهم کنیم.
فرصت‌ها را از دست ندهیم … و همدلی را دراین برهه از زمان ضرورت بدانیم.


*:معاون سازمان ها و کانون های حزب اعتدال وتوسعه استان کهگیلویه وبویراحمد


منبع : کبنانیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *