دفع آب‌های سطحی و رواناب بارندگی شهر یاسوج

شهر یاسوج در پای کوه و در موقعیت کوهپایه‌ای و دشتی گسترش‌یافته است. قسمت‌های شمالی شهر در دامنه‌های کوه و با شیب متوسط تا نسبتاً زیاد گسترش‌یافته و نیمه …

خبر رسان؛

صمد عزیز پور

شهر یاسوج در پای کوه و در موقعیت کوهپایه‌ای و دشتی گسترش‌یافته است. قسمت‌های شمالی شهر در دامنه‌های کوه و با شیب متوسط تا نسبتاً زیاد گسترش‌یافته و نیمه جنوبی شهر در حاشیه دشت قرارگرفته است. با توجه به اینکه شهر در دامنه‌های کوه قرارگرفته است با توجه به ماهیت اقلیمی منطقه و وجود رگبارهای تند و باران‌های دانه‌درشت که سیلابه‌ای شدیدی را موجب می‌شوند، آب مسیل‌های موجود، تهدید طبیعی مهمی برای شهر بشمار می‌آید، لذا توجه به سیستم حرکت آب‌های سطحی و موقعیت مسیل‌ها و رعایت حریم و ضوابط ساخت‌وساز از مهم‌ترین مسائل جغرافیایی در شهر یاسوج محسوب می‌شود.

لذا پاک‌سازی سیل بندها و ایجاد دیواره‌های بتنی و سنگی از اقدامات مؤثر در کاهش خطر می‌باشد و همچنین حفاظت از پوشش گیاهی و طبیعی، کاشت درخت، جلوگیری از فرسایش خاک می‌تواند در کاهش روانه شدن آب باران به‌طرف شهر مؤثر باشد همچنین با برآورد حداکثر بارش، جنس خاک و شیب باید به ظرفیت مسیل‌ها و دهانه پل‌ها روی سیل‌ها توجه نمود.

وجود شیب‌های کافی به‌ویژه در نیمه شمال و شرق شهر باعث می‌شود که رواناب‌ها به‌سرعت تخلیه شوند و از این لحاظ مشکل خاصی وجود ندارد. در معابری که امتداد شمالی – شرقی دارند با توجه به شیب مناسب آب تخلیه می‌شود اما رواناب‌ها بیشتر در معابر با امتداد جنوب – غربی جمع شده و دیر تخلیه می‌شوند. لذا در برنامه‌های توسعه شهر بهتر است توسعه شهر به سمت شمال شرق و جنوب غرب باشد تا ضمن حفظ شیب زمین از باد مناسب و زاویه تابش بهتری برخوردار باشد. و با پاک‌سازی جدول‌ها و همچنین با افزایش سرانه فضای سبز شهری می‌توان تا حدودی مانع از جاری شدن سریع آب در سطح شهر باشیم.


منبع : کبنانیوز