متهم اصلی ناکارآمدی شوراها چه کسانی هستند؟

دستگاه‌های مربوطه واقعاً به وظیفه خود در برابر تخلفات اعضای شوراها ناتوان عمل کرده اند یا بجای عدالت محوری، مصلحت اندیشی می کنند امید است حداقل در بحث نظارت …

خبر رسان؛

سید ایمان تقوی


خدایا تو شاهد باش آنچه که امروز به رشته تحریر در می آورم حاصل بررسی کامل و مشاهدات عینی بر روند عملکرد اعضای شوراهای اسلامی شهرها است.شاید این مطالب به مذاق اعضای شورای شهرها خوش نیاید اما منه شهروند رسالتی در قبال این عملکرد ضعیف شوراها دارم
اما چرا در این ایام که نزدیک به انتخابات  است این مقاله را تهیه کرده ام؛ صاحب قلم بر اساس برخی موارد مستدلل به مواردی اشاره می دارد که خود تحلیل بر آن خالی از لطف نیست و نتایج جالب توجهی در پی خواهد داشت .

ابتداً پاسخ تیتر این دیدگاه را بیان می کنم که چرا مردم را متهم اصلی  ناکارآمدی شوراها معرفی کردم واقعیت اینست که انتخاب غلط در انتخابات شوراها متأسفانه از سوی شهروندان یا به صورت احساساتی یا فریب تبلیغاتی یا به جهت وابستگی قومی قبیله ای پای صندوق انتخابات حاضر شدند ؛ افرادی را برای شوراها معرفی کردند که به همه چیز به غیر از احساس مسئولیت در برابر شهر و شهروندان و شهرداری ها فکر می کنند و منافع خود را بر منافع مردم ترجیح می دهد در بسیاری از موارد سکوت آنها بستر ساز خیانت سی ساله بر شهر و شهرداری شده است و بسیاری از این اعضا حتی توان دفاع از حق و حقوق قانونی خود را ندارند و نمی توانند از دیدگاه منطق / استعداد / استدلال / تفکر / علم و تجزیه و تخصص خودشان دفاع کنند.

بسیاری از اعضای شوراها حتی نمی دانند شرح وظایف آنها در کمسیون ها / سازمان ها و واحدها و تشکیلات که وجود دارند چه می باشد بنابر اظهارات خودشان به عنوان اهل سرک کشیدن به کارهای دیگران نیستم برخی ها مدعی هستند که افرادی را برای حضور در جایگاهی در شهرداری معرفی کردند که هم خط قرمز و هم ولی نعمت آنها هستند از عضو شورای شهری سوأل کردم که چه انتظاری از مسئولین دارید گفتند حداقل پول کرایه رفت و برگشت ما از منزل به شورا و حق الجلسه را پرداخت کرده و اجازه دهند که ما با آنها دیدار کنیم و دسته گل هایی که به دفتر آنها ارسال کردیم را قبول و نیازهای ما را تأمین کنند اقوام و بستگان مرا در شهرداری مشغول کند افرادی که به عنوان شرکتی جذب کرده ام قراردادی شوند و در صورت امکان به صورت رسمی و پیمانی در شهرداری جذب شوند البته برخی از اعضای شوراهای شهرها مدعی هستند طی سه سال گذشته آنقدر بستگان خود را در شهرداری جذب نموده اند که هیچ یک از اقوام و بستگان و مردگان و زندگان آنها بیکار نیستند بسیاری از اعضای شوراها یا در شهرداری ها کار و پیمانکاری می کنند یا پیمانکارانی هم به شهرداری معرفی که به صورت سوری شرکت ها به نام دیگران ولیکن در اصل متعلق به خودشان است در پای مصوباتی که خیانت به شهر و شهرداری تصویب شد اعضای شورائیان ثبت شده است .

باور کنید شهروندان عزیز متهم اصلی در ناکارآمدی شوراها انتخاب غلط شما است زمانیکه به پای دریافت یک هدیه کوچک صرف یک شام و نهار هم محلی هم قبیله ای بودن صندوق ها پرنمودید حالا باید با جان و دل همه خسارات و صدماتی که به شهرداری ها و شوراها وارد شده را تحمل کنند متأسفانه بسیاری از اعضای شوراهای شهرها در حد عضو ستاد یا دفتر برخی از نمایندگان مجلس عمل نمودند و مدعی هستند اگر این نماینده از ما راضی باشد در انتخابات آتی شورا او برای من رأی می گیرد . شهروندان عزیز شما کسانی را به عنوان عضو شورای شهر معرفی کرده اید که براحتی آرای شما را برای کمترین امتیازات به تاراج کشیدند برخی از اعضای شوراها در زمان جلب آرا مدعی هستند کوچک شهروندان و مخلص مردم هستند اما زمانیکه به عنوان عضو شورای شهر معرفی شدند خودشان را به عنوان مرجع تقلید مردم برای مردم تعیین تکلیف می کنند که در سایر انتخابات به چه کسانی رأی بدهند و چه کسانی رأی ندهند ظاهراً با یک حضور در انتخابات و جلب آرای مردم خودشان قیم و مرجع همگان معرفی کنند که این بزرگترین توهین به شعور و شخصیت و تصمیم گیری های مردم است که به عنوان لشگر سیاه در عملکرد برخی از شورائیان در شهرهای کشور به ثبت رسیده است؛ برخی از اعضای شوراها بعد از اینکه به عنوان عضو شوراهای شهرها معرفی شدند بلافاصله سایت های خبری و رسانه های مکتوب و … را از حق الناس مردم جذب کرده اند.

برخی از اعضای شوراها کارشان شده تنها جشن برگزار کنند و شرکت در جشن ها و عکس تهیه کردن برای خودشان بنر چاپ کردن یا بازی با افکار عمومی برخی از اعضای شوراها دریغ از حتی یک جمله سخن گفتن البته برخی که سخنرانی دارند مایه تأسف برخی  شهروندان شهرشان شده چرا که الفبای سخن گفتن را هم نمی دانند برخی از اعضای شوراها کارشان شده جذب افرادی که در فضاهای مجازی به دنبال بازی با افکار عمومی و گروههای واتساپ و تلگرامی تشکیل داده اند و از همه بدتر ظلم .دیگری که در حق مردم در حال ساماندهی شدن است برای انتخابات آتی شوراهای شهرها فضاسازی می کنند که چه کسانی بیایند چه کسانی در شوراهای شهرها نباشد تصور آقایان که شهرداری ها و شوراها شده ملک اجدادی آنها البته برخی از اعضای شوراها بعد از اینکه عضو شوراهای شهرها شده اند از مستأجر بودن تبدیل به کاخ نشین شدند.
البته این امتیاز تنها به اعضای شوراها نبوده و در برخی از موارد حتی برخی که داوطلب انتخابات شوراها بوده اند در رده چهلم تا هفتادم هم شدند از شهرداری ها کل باج خواهی نمودند شهرداران هم به آنها امتیاز دادند برخی از هیئت های مذهبی / سیاسی / تبلیغات و حسینیه ها و مساجد و هیئت های ورزشی و تشکل های تبلیغاتی هم کلی از داوطلبان انتخابات اعضای شوراهای شهرها امتیاز و اعتبارات مالی دریافت نمودند که وای بر آن روزی که اعلام شود شهرداری چقدر و چگونه باج دهی مالی به این شوراها دارند.
وای بر روزی که واقعیت های حیف و میل های مالی و امتیازات و اعتباراتی که شوراها از شهرداری ها دریافت کرده اند مردم آگاه شوند که چقدر مقصر ناکارآمدی شوراها هستند برخی از شوراها مسیر عملکرد شهرداری را به انحراف کشانده و بسیاری از اعضای شوراها جرأت نظارت بر عملکرد شهرداری ها را ندارند زیرا با کوله باری از اتهامات و تخلفات را با خود یدک می کشند حرفی برای گفتن ندارند اکثریت اعضای شوراها فاقد تجربه  وتخصص و تعهد هستند و هیچ تقصیری بر آنها وارد نیست متهم اصلی کسانی هستند که ناآگاهانه افرادی ناتوان را برای شوراها معرفی کردند برخی از اعضای شوراها تنها به دنبال تقسیم کردن خیرات و ریخت و پاش مالی از بیت المال شهرداری برای نورچشمی ها آنهم به صورت رابطه بازی هستند و شهرداری را به بانک خیرات آنهم به صورت غیرمنصفانه تبدیل کرده اند.

بسیاری از اقوام و دوستان و هم باندی های شوراها بدون اینکه سرکار باشند نامشان در لیست حقوق بگیران شهرداری ها و شوراها است آقایان اعضای شوراها اگر صداقت دارید بیایید هزینه های شوراها را طی سه دوره گذشته باهم مقایسه کنید بزرگترین تخلفات شهرداری ها در شوراها با امضای مصوبه ای تبدیل به قانون می شود تا مسیر تخلف به صورت قانونی در آید.

براستی چرا شوراها همواره به دنبال تأمین قدرت خود هستند چرا نگران انتخابات شهرداران توسط شهروندان هستند چرا اجازه نمی دهند شهرداران زیر نظر وزارت کشور و استانداری در چهارچوب شرح وظایف قانونی عمل کنند چرا مخالف هرگونه اقتدار / استقلال و قانونمداری شهرداران هستند ؛ شوراها در نظارت اولیه بر ارکان شهرداری ها عاجز بوده اند چرا انتظار دارند که بر همه ارکان ادارات شهر حکومت کنند ؟ چرا به دنبال جستجو و بررسی واقعیت هایی که چه عواملی باعث شد در انتخابات چهار دوره گذشته شوراهای شهرها ۸۵ درصد اعضای شوراها در سراسر کشور با ریزش رأی اعتماد شهروندان روبرو شده اند چرا این همه شهروندان از عملکرد شورائیان نارضایتی دارند.

و سرانجام اینکه امیدواریم حداقل در انتخابات آینده شوراها ، شهروندان درس عبرت خوبی از عدم انتخاب مناسب در معرفی اعضای شوراها گرفته باشند حداقل در آینده دقت تجدید نظر در انتخابات شوراهای شهرها داشته باشید آیا این همه صدمات و خسارات به اعتبارات مالی شهرداری کافی نمی باشد برخی از اعضای شوراها ظلم های بیشماری بر شهرها و شهرداری و شهروندان داشته اند عملکرد برخی از اعضای شوراها ریشه اعتماد شهروندان بر شوراها را کاملاً خشکانده اند .

دستگاه‌های مربوطه واقعاً به وظیفه خود در برابر تخلفات اعضای شوراها ناتوان عمل کرده اند یا بجای عدالت محوری، مصلحت اندیشی می کنند امید است حداقل در بحث نظارت بر تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای آینده مسئولین دستگاه مربوط به وظیفه شرعی و قانونی و اخلاقی عمل کنند و با دقت و هوشیاری و صداقت و امانتداری برای نظارت بر تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها عمل کنند در پایان صحبت‌هایم به این جمله اکتفا می‌کنم.

اشتباه پزشک، زیرخاک دفن می‌شود
اشتباه یک مهندس، روی خاک سقوط می‌کند
اشتباه یک معلم، روی خاک راه میرود و جهانی را به فنا می‌کشد…!
و اشتباه ما در انتخاب افراد نالایق باعث چهار سال عقب ماندگی شهرمان می‌شود.


منبع : کبنانیوز