آیت‌الله جنتی: انتظار آمریکایی‌ها برای حمایت نکردن ایران از حزب‌الله لبنان حرف بیجایی است

رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران : چرا هر خدمتی را که لازم باشد به برادران یمنی می کنیم؟ علت حمایت ما این است که اهداف مقاومت اسلامی و راهشان یکی است؛ همه مسلمان و برادریم.

 حمایت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت اسلامی به مثابه حمایت از اسلام است. وی مقاومت را اساس حرکت انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: انقلاب اسلامی ایران با مقاومت آغاز شد، ادامه یافت و پیروز شد.

آیت الله جنتی گفت: مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین و هر مقاومت اسلامی دیگر از هم جدا نیستند زیرا هدف همه، حاکمیت اسلام و شکست قدرت های ضد اسلامی و مقابله با توطئه های غرب و مستکبران است. مقاومت اسلامی در همه جا یک هدف دارند و یک راه را طی می کنند بنابراین ما از آنان جدا نیستیم و آنان از ما جدا نیستند و به یکدیگر کمک می کنیم بر این اساس همه به ادامه حرکت مقاومت اسلامی در فلسطین کمک می کنیم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با رد انتظار آمریکایی ها برای کنار گذاشتن حمایت کشورمان از مقاومت اسلامی گفت: معنی این خواست آنان این است که از دین، قرآن و پیامبر (ص) دست برداریم که البته اینها از هم جدا نمی شوند.

اگر نماز می خوانیم و روزه می گیریم مقاومت هم باید بکنیم زیرا جهاد فی سبیل الله از ارکان اسلام و حتی مهمترین رکن آن است.

وی انتظار حمایت نکردن کشورمان از مقاومت اسلامی به ویژه حزب الله لبنان را بی جا دانست و تاکید کرد: باید بدانند که امکان ندارد به هیچ قیمتی از مقاومت اسلامی جدا شویم زیرا جدا شدن از مقاومت اسلامی به مثابه جدا شدن از اسلام است و ما هرگز نمی توانیم از دین مان دست برداریم.

اگرقرار بود از دینمان دست برداریم پس چرا انقلاب کردیم؟ چرا این همه شهید و جانباز دادیم؟ چرا این همه سختی را تحمل می کنیم؟ چرا به برادران سوری کمک می کنیم که با صهیونیست ها، آمریکایی ها و سعودی ها مقابله می کنند؟

وی با طرح این پرسش که چرا هر خدمتی را که لازم باشد به برادران یمنی می کنیم؟ افزود: علت حمایت ما این است که اهداف مقاومت اسلامی و راهشان یکی است؛ همه مسلمان و برادریم.

رئیس مجلس خبرگان ایران  تاکید کرد: همه گروه های مقاومت اسلامی باید در یک مسیر جهادگونه حرکت کنند تا موفق شوند و قطعا هم پیروزی از آن ماست.

آیت الله جنتی همچنین به رسانه ملی توصیه کرد هر چه می تواند در مسیر مقاومت حرکت کند.