مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کهگیلویه عزل شد

طی حکمی از سوی صابر مظاهری، رئیس جدید اداره کار کهگیلویه معرفی شد.

بنا بر این گزارش، بر اساس این حکم، یوسف پهناور جای خود را به احمد خادمی داد.

پهناور در حالی از این سمت کنار گذاشته شد که پنج سال این مسئولیت را بر عهده داشت.

بر اساس این گزارش، این تغییر حرف و حدیث‌های زیادی را به همراه داشت از جمله اینکه می‌گویند این تغییر به دلیل انتقاد رئیس اداره کهگیلویه از مدیرکل کار و رفاه اجتماعی انجام گرفت.