خورشیدی؛ مردم گچساران حساب خائن از خادم را تشخیص می دهند

این‌گونه مدیران بدانند جوانان پاک شهر ما به‌پای ارزش‌های انقلاب پایدار می‌مانند و مردم عزیز گچساران حساب خائن از خادم را تشخیص می‌دهند …

خبر رسان؛

.

احمد خورشیدی دبیرکل جمعیت خدمتگزاران انقلاب اسلامی در کانال تلگرام شخصی خود نوشت:

یادم هست در گچساران قبل از انقلاب جوانانی که دنبال امام (ره) بودند  از همه طرف مورد هجوم بودند ازجمله  ساواکی‌ها، روحانی‌نماها، حرام خوران، شاهنشاهی‌ها، و روزگار سختی بود و در همان زمان دیدیم که حسین امینی بلادیان غ هوشمند؛ پروبزی؛ مسکور پارسی به دست همین قماش به شهادت رسیدند، جایی که زروزور و تزویر جوان‌های مظلوم دیارمان را به خاک و خون کشید و امروز هم از گچساران خبر می‌رسد دکتر حسن عباسی که بایست ایشان را صدای بلند مظلومیت رهبری و مردم دانست به دعوت همان جوانان منتهی از نسل سومش برای سخنرانی و افشای جنایات قوم غارتگر به گچساران دعوت‌شده‌اند از سوی مدیران و افرادی از همان جنس  مورد فشار قرارگرفته است تا مردم عزیز گچساران از روشنگری‌های این مرد خدا محروم گردند، این‌گونه مدیران بدانند جوانان پاک شهر ما به‌پای ارزش‌های انقلاب پایدار می‌مانند و مردم عزیز گچساران حساب خائن از خادم را تشخیص می‌دهند مردم شهر من بیدارند و از هر چه بدی است بیزار

ارادتمند مردم گچساران احمد خورشیدی


منبع : کبنانیوز