رئیس اداره راه و شهرسازی گچساران منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد رئیس اداره راه و شهرسازی گچساران منصوب شد.
با حکم مدیر کل راه و شهرسازی ” اسماعیل احمدی آرخلو ” به عنوان رئیس اداره راه و شهرسازی گچساران منصوب شد.
گفتنی است: ” احمدی آرخلو ” پیش از این در سازمان مدیریت و برنامه بودجه استان مشغول بکار و همچنین وی یکی از کارشناسان با سابقه اداره راه و شهرسازی گچساران می باشد.