۱۸ نفر از مدیران اداره کل منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد از یک منطقه و طایفه خاص هستند

۱۸ نفر از مدیران اداره کل منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد از یک منطقه و طایفه خاص هستند، که به نوعی هم ولایتی آقای مدیرکل می باشند.

یکی از دلایل محرومیت مضاعف و بیش از حد و نرم کشوری در استان کهگیلویه و بویراحمد؛ عدم استفاده از توانمندی و شایستگی فرزندان شایسته استان در مناصب مختلف است، البته این اشکال تنها مربوط به این دوره نیست چرا که در دوره‌های گذشته نیز چنین بوده و هیچ تفکر سیاسی و جریانی نمی‌تواند ادعا کند که مبری از خطا بوده است.

کیست که از قوم‌گرایی و طایفه‌نوازی در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر نداشته باشد و نداند که شایستگی‌ها در حاشیه قرار گرفته است، استانی که از این درد تاریخی در رنج و عذاب است و باید جوانان اندیشمند و خلاقش همیشه در حاشیه باشد و بر عکس افراد ناتوان هم طایفه‌ای در مصدر امور قرار گیرند.

به تازگی مطلع شده‌ایم در اداره کل منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد  ۱۸ نفر از مدیرانش از یک منطقه و از یک طایفه خاص بوده و آقای مدیرکل نیز فرزندی از همان دیار است.

در این موضوع پای چه کسانی در میان است، ما نمی دانیم و امیدواریم دستگاه های نظارتی در این راستا تدابیری بیندیشند.

از رئیس شهرستان یک منطقه گرفته تا برخی از معاونان و مسئولان دوایر مهم و ادارات این اداره‌کل از منطقه‌ای خاص منصوب شده‌اند که در نوع خود اگر نگوییم بی‌نظیر بلکه کم‌نظیر است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بهتر است به جای تغییر نام استان چاره ای برای مبارزه با قوم گرایی و طایفه گرایی در این استان بکند، وعده ای که او در روزهای اول انتصابش داد.

خادمی در اولین اظهارات خود در مسند استانداری گفته بود که به دنبال یک مدیریت جدید در استان زرخیز کهگیلویه و بویراحمد است، چیزی که تاکنون کسی آن را مشاهده نکرده. منبع