گزارش تصویری دیدار اروند خرمشهر و «نفت و گاز گچساران»

گزارش تصویری دیدار اروند خرمشهر و «نفت و گاز گچساران» …

کبنااسپورت؛

گزارش تصاویری دیدار اروند خرمشهر و نفت و گاز گچساران


منبع : کبنانیوز