استخدام نیروی کار در اربیل و سلیمانیه عراق

به تعدادی نیروی آقا جهت کار در اربیل و سلیمانیه عراق به همراه صبحانه، نهار و شام همراه مکان استراحت و روزانه حقوق۵۰ دلار نیازمندیم

جهت ثبت نام رایگان به آدرس  سایت www.darbastbabaei.ir مراجعه نمایید