ناگفته های وزیر احمدی نژاد از حقوقهای نجومی مدیران دولت روحانی

اسداله عباسی نماینده رودسر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق های نجومی در دوره وزارت اینجانب وجود نداشت، گفت: خیلی از وزرا از حقوق هیئت علمی خود استفاده می کردند و از وزارتخانه حقوق نمی گرفتند. ضمن اینکه حقوق سطح حقوق در هر دو جا تقریبا یکسان بود.

وی گفت: طبق قانون حقوق هیئت مدیره و مدیرعامل تامین اجتماعی باید افزایش می یافت اما وقتی در سال ۹۲ در دوره تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اینجانب، افزایش حقوق را نزد من آوردند، امضا نکردم چرا که پایه حقوق آنها حتی با حقوق وزرا تفاوت داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت احمدی نژاد افزود: در آن زمان گفتم که باید در این رقم حقوق ها تجدید نظر شود و بهتر است دولت آینده که از مرداد همان سال شروع بکار کرد، تصمیم گیری کند.

عباسی با بیان اینکه ظاهرا بعدا این حقوق ها نجومی شد، اضافه کرد: روندی که در خصوص حقوق های نجومی و فیش های دهها میلیون تومانی در جامعه بوجود آمد، نگران کننده است و باعث تشدید فاصله طبقاتی در کشور می شود.

وی پرداخت این حقوق ها را تخلفی آشکار دانست و با تاکید بر توقف پرداخت آن، تصریح کرد: دولت باید شفاف سازی کند و برای مردم روشن شود که آیا پرداخت این حقوق ها حقیقت داشته یا نه و چه تعداد از مدیران دولتی اینگونه حقوق می گیرند.

نماینده رودسر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید مشخص شود که چرا مدیران بانک ها و بیمه حقوق های نجومی می گیرند اما کارمندان سایر دستگاهها از حداقل حقوق برخوردارند.

عباسی با اشاره به ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: طبق این ماده حداقل و حداکثر حقوق کارمندان و مدیران دولتی نباید بیش از هفت برابر باشد و پرداختی بیش از این حد، تخلف و جرم است.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات بعنوان بازوی نظارتی مجلس باید در این زمینه ورود کند، خاطرنشان کرد: دیوان باید گزارشی تهیه و به نمایندگان و مردم ارائه کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت احمدی نژاد با بیان اینکه حقوقش حدود چهار میلیون تومان است، گفت: اینجانب غیر از این حقوق، حقوق دیگری ندارم و هنوز از مجلس حقوقی دریافت نکردم./افکار