جای اسناد تاریخی کهگیلویه و بویراحمد در کتابخانه ملی خالی است

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور با بیان اینکه استان کهگیلویه وبویراحمدبا قدمت تاریخی که دارید باید اسناد و مدارکی در کتابخانه ملی داشته باشد اظهار کرد:متاسفانه سند تاریخی که از این استان وجود دارد همه یا در کتابخانه های شخصی است یا در استان های دیگراست.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی خبر رسان ،مختار باقری پبدنی  در حاشیه نماز جمعه این هفته یاسوج با بیان اینکه سازمان کتابخانه های ملی در سال ۱۳۱۶ و سازمان اسناد ملی در سال ۱۳۴۹تاسیس شد،گفت:بعد از تحولات زیاد این دو سازمان در سال ۱۳۸۱ادغام و سازمان اسناد و کتابخانه ملی را تشکیل دادند.

وی افزود:کتابخانه ملی هر کشور از اهمیتی زیادی برخوردار است که این سازمان موثرترین نهاد فرهنگی آن کشور محسوب می شود.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشوربا بیان اینکه در کشور کتابخانه های بزرگی داریم که در یک یا چند رشته تخصصی فعالیت می کنند ،اظهار کرد: کتابخانه ملی در همه رشته ها و کتابهایی که توسط همه ناشران به چاپ میرسد فعالیت و از هر نسخه کتابی که به چاپ برسد یک تا ۱۰ نسخه را در خزانه خود دارد.‌

باقری عنوان کرد:اگر فردی به دنبال کتابی باشد که در سراسر کشور نتواند ان را پیدا کند مطمینا در کتاب خانه ملی می تواند به آن دسترسی پیدا کند.

وی با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمدبا قدمت تاریخی که دارید باید اسناد و مدارکی در کتابخانه ملی داشته باشد اظهار کرد:متاسفانه سند تاریخی که از این استان وجود دارد همه یا در کتابخانه های شخصی است یا در استان های دیگراست.

وی بیان کرد:از مردم استان میخواهیم که برای جمع آوری این اسناد نهایت همکاری را با ما داشته باشند.
 
انتهای پیام م.غ/۲۰۰

منبع : صبح زاگرس