فراخوان زنان کهگیلویه و بویراحمد به رای اعتدالی

خبر رسان؛

روی سخنم با همه ی کسانی است ،که جز به آزادی ،آبادی و استقلال این مرز و بوم نیندیشیده و دل در گرو توسعه ی این سرزمین سپرده اند.
توسعه ای : فراگیر،متوازن و پایدار.
به آنانی که پای بندی به نظم و قانون را سر لوحه ی زندگی خویش قرار داده و راه رسیدن به عدالت اجتماعی را در هموار کردن این مسیر دانسته و آزادی و نظم و عدالت را در همین راستا ارزیابی می نمایند.
به آنانی که ،حقّ و تکلیف را لازم و ملزوم یکدیگر شمرده، و دانش و آگاهی را کلید دستیابی به این مهم می دانند.
به آنانی که،هر آنچه را بر خود نمی پسندند ،بر دیگران نیز نمی پسندند و رعایت حقوق هم نوعان را با هر جنس،نژاد ، فرهنگ و جغرافیای زندگی سر لوحه ی حرکت خویش قرار داده و میدهند.
به آنانی که ، تبعیض ، نابرابری و بی عدالتی در بینش ، منش و روش شان جایی نداشته و ندارد و بنیاد فکری شان بر رعایت کرامت انسانی استوار است و بس.
به آنانی که، بسته و انحصاری فکر نمی کنند و همزیستی مسالمت آمیز با تمامی جامعه ها را در قالب رعایت مصالح و منافع ملّی در اولویّت قرار داده و می دهند.
به آنانی که، امروزشان با دیروزشان یکی نبوده ، و فرداشان با امروز شان متفاوت خواهد بود.
به همه ی آنانی که ، به تغییر در قالب نیاز های روز جامعه اندیشیده وبیش و پیش از هر چیز به عقل و شعور و اندیشه پای بند بوده، و احساسات در زندگی روز مرّه شان جایگاهی ندارد.
به آنانی که، شرکت در انتخابات را هم حقّ و هم تکلیف شمرده و اندیشه را سر فصل همه امور زندگی می دانندو بدان باور دارند.
به آنانی که، به پیروی از حکیم سخن سعدی شیرازی :
بنی آدم را اعضاء یک پیکر انگاشته و در خوشی و ناخوشی” بنی نوع ” در هر کجای این کره خاکی خویشتن را شریک پنداشته .
به همه ی خوبانی که، خود را در زندگی مسئول و متعهد میدانند .
به همه ی زنان و مردان سر زمین اهورایی ام  ، با حفظ وحدت ،هماهنگی و همدلی و در یک کلام به؛
انسان های مسئول و متّعهد ،هم آنان که در هر حالت و موقعیّت و جامه وجایگاه فراموش نکرده و نخواهند کرد که بیش و پیش از هر چیز انسانند و می بایستی به وظائف انسانی شان عمل کنندو بس.
سازمان زنان حزب اعتدال و توسعه در  استان کهگیلویه و بویراحمد مباهی و مفتخر است، بنا به وظیفه، در چارچوب قانون و با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی همه شهروندان بویژه کاندیداهای حاضر دررقابت های این دوره انتخابات ریاست جمهوری، شهروندان عزیز را به شرکت فعّال ومسئولانه در انتخابات پیش رو ودر حمایت همه جانبه از کاندیدای محبوب خویش جناب آقای دکتر حسن روحانی، هم او که درصداقت ،شجاعت و مردم داری و سیاست ، سر آمد است، دعوت نماید.
به امیّد  پذیرش این دعوت و با آرزوی ایرانی آباد ، آزاد .


زینب قربانی خلف اباد رییس سازمان زنان اعتدال و توسعه استان کهگیلویه و بویر احمد.


منبع : کبنانیوز