تجمع اعتراض آمیز کارکنان جانباز و فرزندان شاهد شرکت نفت گچساران مقابل وزارت نفت (+تصاویر)

جمعی ازجانبازان و فرزندان شاهد شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران بعلت طولانی شدن و به تعویق انداختن تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به نشانه …

خبر رسان؛

جمعی ازجانبازان و فرزندان شاهد شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران بعلت طولانی شدن و به تعویق انداختن تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به نشانه اعتراض جلوی ساختمان وزارت نفت تجمع کردند.

به گزارش خبر رسان: این برای چندین بار است که جانبازان و فرزندان شاهد شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به همراه پرسنل جانباز و فرزندان شاهد دیگر شهرهای نفتی جلوی وزارت نفت به نشانه اعتراض به تبدیل وضعیتشان تجمع می کنند.

 

گزارش: حبیب قلندری

 


منبع : کبنانیوز