اعضای جدید شورای شهر چرام مشخص شدند (+اسامی)

اعضای جدید شورای شهر چرام مشخص شدند …

خبر رسان؛

منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر چرام به شرح ذیل می باشد.

۱- کرم الله سعیدی ده شیخ  با ۴۰۸۶ رای

۲- محمد تقی امیری با ۲۸۵۷ رای

۳- محمد مرادپور با ۲۸۳۸ رای

۴- عطاء الله حدادی با ۲۵۹۸ رای

۵- اسماعیل رحمانی با ۲۵۳۲ رای

گفتنی است: ابوالفتح بشارت با ۲۵۲۰ رای و حمید رضا جمالی با ۲۴۱۰ رای بعنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر چرام انتخاب شدند.


منبع : کبنانیوز