اعلام نهایی شورای شهر یاسوج

ملت ایران در طول انقلاب بارها ثابت کرده‌اند که همواره با اتحاد و همدلی در سخت‌ترین شرایط، بهترین اقدام را انجام داده اند. …

خبر رسان؛

فرماندار شهرستان بویراحمد ضمن قدر دانی ازحضور پر رنگ مردم شهرستان بویراحمد در انتخابات گفت: ملت ایران در طول انقلاب بارها ثابت کرده‌اند که همواره با اتحاد و همدلی در سخت‌ترین شرایط، بهترین اقدام را انجام داده اند.
سید محمد کاظم نظری با اعلام پایان شمارش وتجمیع آرا انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر یاسوج گفت: آقای فرشید نگین تاجی فرزند محمود دارای ۱۶۷۷۶ رای-آقای محمد رحیم دهراب پور دولت آباد فرزند یدالله دارای ۱۰۲۸۲ رای- سید هدایت اکبری فرزند حنظل دارای۹۶۰۸ رای -آقای مسعود خوبانی فرزند حسن دارای ۹۳۵۹ رای- آقای علی اکبری تبار فرزند بندعلی دارای ۹۲۱۸ رای- آقای فرشید احمدی کیش فرزند بندر دارای ۷۱۸۲ رای- آقای کیوان آشنا فرزند رحیم دارای ۷۰۶۰ رای بعنوان اعضای اصلی و آقایان بهنام عباس نژاد فرزند جمال دارای ۷۰۱۰ رای -خدابخش امیری فرزند سیف الله دارای ۶۸۷۸ رای – عطا الله دانشی فرزند محمد دارای ۶۷۱۴ رای – هدایت الله امیری یاسوج فرزند امرالله دارای ۶۷۰۳ رای ومهدی رستمی یاسوجی فرزند علی دارای ۶۴۸۹ رای بعنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر یاسوج انتخاب شدند .


منبع : کبنانیوز