دیابت در افراد چاق

دیابت در افراد چاق

گاهی افراد بالای سن ۴۰ دچار دیابت می شوند- خانمها بسیار مبتلا می شوند، همچنین در مردان تنومند هم دیده می شود.

رژیم و درمان افراد چاق دیابتی

چنانچه به پزشک مراجعه کنند ممکن است سولفامید برایشان تجویز شود. زیرا این دارو از لوزالمعده انسولین ترشح می کند.

تجویز رژیم غذایی لاغری برای این افراد مهم است.

ونیز خوردن مواد قندی و خود قند برای افراد دیابتی ممنوع است.