خودروی آمریکایی حاج اقبال محمدیان نماینده رامهرمز

تصویر ماشین گران قیمتی که اقبال محمدیان نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی با آن در مراسم افتتاح دفتر خود، جنب اداره پست مرکزی شهرستان حضور پیدا کرد در ذیل قابل مشاهده است.

حاج اقبال محمدیان

خودروی آمریکایی آقای نماینده+