روایت تصویری کبنا از ۷ اسفند ۹۴؛ از رقابت «موحد» و «حاج عدل» تا دعوا بر سر «سید باقر»

۷ اسفند ۹۴ انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به روایت تصویر در سه حوزه کهگیلویه و بویراحمد …

کبنانیوز؛

۷ اسفند ۹۴ انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به روایت تصویر در سه حوزه کهگیلویه و بویراحمد

 

حوزه کهگیلویه بزرگ

الف) سید محمد موحد

پایگاه خبری کهگیلویه

 

پایگاه خبری کهگیلویه

 

پایگاه خبری کهگیلویه

پایگاه خبری کهگیلویه

موحد از جنس مردم است و برای مردم خواهد سوخت/پایگاه خبری کهگیلویه
موحد از جنس مردم است و برای مردم خواهد سوخت/پایگاه خبری کهگیلویه
موحد از جنس مردم است و برای مردم خواهد سوخت/پایگاه خبری کهگیلویه
موحد از جنس مردم است و برای مردم خواهد سوخت/پایگاه خبری کهگیلویه

ب) عدل هاشمی‌پور

IMG_3511 IMG_3515 IMG_3517 IMG_3521 IMG_3522   IMG_3529 IMG_3530 IMG_3534 IMG_3535 IMG_3538 IMG_3539 IMG_3540 IMG_3542 IMG_3546     IMG_3562    IMG_3575    IMG_3589  IMG_3595  IMG_3597

IMG_3602    IMG_3623    IMG_3637   IMG_3641  IMG_3645  IMG_3647  IMG_3652 IMG_3653 IMG_3657  IMG_3667   IMG_3676  IMG_3686  IMG_3690 IMG_3692             IMG_3726

 

حوزه بویراحمد و دنا

الف) مهدی روشنفکر

DSC_0233 DSC_0259 DSC_0279 DSC_0284 DSC_0292 DSC_0369 DSC_0416 DSC_0430 DSC_0447 DSC_0481 DSC_0482 DSC_0489 DSC_0501 DSC_0504 DSC_0526 DSC_0565 DSC_0578 DSC_0593 DSC_0611 DSC_0679 dtrgr itrfsbvy jhugufgfg

ب) ستار هدایت خواه

IMG_2889 IMG_2893 IMG_2902 IMG_2903 IMG_2907 IMG_2909 IMG_2911 IMG_2914 IMG_2923 IMG_2929 IMG_2935 IMG_2949 IMG_2959   IMG_3165

DSC_4620 DSC_4621   DSC_4629 DSC_4631      DSC_4706  DSC_4718 DSC_4728               DSC_4801 DSC_4809   DSC_4821

 

DSC_4943                         DSC_5081   DSC_5096    DSC_5124

 

ج) غلام محمد زارعی

 

34324432 (1)     34324432 (6)

56034556 (1) 56034556 (2)  56034556 (4) 56034556 (5)  56034556 (7) 56034556 (8)  56034556 (10)  56034556 (12) 56034556 (13) 56034556 (14) 56034556 (15) 56034556 (16) 56034556 (17) 56034556 (18) 56034556 (19) 56034556 (20) 56034556 (21) 56034556 (22) 56034556 (23) 56034556 (24) 56034556 (25) 56034556 (26) 56034556 (27)  56034556 (29) 56034556 (30) 56034556 (31) 56034556 (32) 56034556 (33) 56034556 (34) 56034556 (35) 56034556 (36) 56034556 (37) 56034556 (38) 56034556 (39) 56034556 (40) 56034556 (41) 56034556 (42) 56034556 (43) 56034556 (44)

IMG_1436    IMG_1443 IMG_1444

 

IMG_1445   IMG_1448   IMG_1456 IMG_1455   IMG_1457

IMG_1486 IMG_1458 IMG_1463 IMG_1464 IMG_1468          IMG_1478 IMG_1480  IMG_1492 IMG_1501  IMG_1508 IMG_1497

 

ع) محمد بهرامی

 

پ) سید باقر موسوی

 

DSC_0144 DSC_0148  DSC_0174 DSC_0178 DSC_0192

DSC_0165 DSC_0163 DSC_0160 DSC_0159 DSC_0158 DSC_0154 DSC_0151 DSC_0149 DSC_0144 DSC_0139 DSC_0138 DSC_0137 DSC_0135 DSC_0134 DSC_0130 DSC_0129 DSC_0128 DSC_0125 DSC_0121 DSC_0120   DSC_0100

 

د) سیدصدرالله رجائی نسب

DSC_6243-(Copy) DSC_6245-(Copy) DSC_6260-(Copy)  DSC_6288-(Copy) DSC_6289-(Copy) DSC_6291-(Copy) DSC_6293-(Copy) DSC_6301-(Copy) DSC_6303-(Copy) DSC_6304-(Copy) DSC_6305-(Copy) DSC_6321-(Copy) DSC_6324-(Copy) DSC_6344-(Copy) DSC_6351-(Copy) DSC_6359-(Copy) DSC_6360-(Copy) DSC_6363-(Copy) DSC_6371-(Copy) DSC_6374-(Copy) DSC_6376-(Copy) DSC_6380-(Copy) DSC_6383-(Copy) DSC_6386-(Copy) DSC_6388-(Copy) DSC_6404-(Copy) DSC_6409-(Copy) DSC_6412-(Copy) DSC_6415-(Copy) DSC_6422-(Copy) DSC_6424-(Copy) DSC_6425-(Copy) DSC_6434-(Copy) DSC_6448-(Copy)

 

 

ه) محمدرضا نیکبخت

IMG_3100 IMG_3103 IMG_3104 IMG_2951 IMG_2954 IMG_2965 IMG_2968 IMG_2987 IMG_2995 IMG_3009     IMG_3068   IMG_3083

حوزه گچساران و باشت

ب) غلامرضا تاجگردون

 

IMG-20160220-WA0007 IMG-20160220-WA0006

IMG_6353 IMG_6339 IMG_6341 IMG_6334 IMG_6333 IMG_6330 IMG_6328 IMG_6322 IMG_6320 IMG_6318 IMG_6315 IMG_6312 IMG_6313 IMG_6306 IMG_6304 IMG_6303 IMG_6299 IMG_6301 IMG_6297 IMG_6296 IMG_6290 IMG_6283 IMG_6281 IMG_6282 IMG_6280 IMG_6276 IMG_6275 IMG_6272 IMG_6273 IMG_6271 IMG_6261 IMG_6259 IMG_6253 IMG_6249 IMG_6250 IMG_6247 IMG_6244 IMG_6241 IMG_6240 _MG_6595 _MG_6593 _MG_6594 _MG_6592 _MG_6589 _MG_6585 _MG_6555 _MG_6556 _MG_6549 _MG_6548 _MG_6546 _MG_6533 _MG_6531 _MG_6532 _MG_6529 _MG_6524 _MG_6523 _MG_6521 _MG_6520 _MG_6513 _MG_6515 _MG_6512 _MG_6511 _MG_6510 _MG_6503 _MG_6505 _MG_6502 _MG_6501 _MG_6500 _MG_6495 _MG_6492 _MG_6485 _MG_6482 _MG_6481 _MG_6480 _MG_6479 _MG_6473 _MG_6474 _MG_6470 _MG_6469 _MG_6468 _MG_6464 _MG_6460 _MG_6462 _MG_6458 _MG_6450 _MG_6447 _MG_6446 _MG_6444 _MG_6445 _MG_6443 _MG_6442 _MG_6440 _MG_6441 _MG_6437 _MG_6435 _MG_6434 _MG_6430 _MG_6429 _MG_6424 _MG_6419 _MG_6422 _MG_6398 _MG_6397 _MG_6392 _MG_6386 _MG_6376 _MG_6373 _MG_6371 _MG_6369 _MG_6366 _MG_6362 _MG_6361

 

ب) علی فولادی وندا

IMG_3425 IMG_3426 IMG_3427 IMG_3428 IMG_3439 IMG_3440 IMG_3441 IMG_3442 IMG_3446 IMG_3447 IMG_3449 IMG_3451 IMG_3453 IMG_3455 IMG_3458 IMG_3459 IMG_3460 IMG_3461 IMG_3463 IMG_3465 IMG_3466 IMG_3467 IMG_3468 IMG_3469 IMG_3470 IMG_3471 IMG_3472 IMG_3477 IMG_3478 IMG_3479 IMG_3480 IMG_3483 IMG_3484 IMG_3485 IMG_3487 IMG_3489 IMG_3490 IMG_3491 IMG_3493 IMG_3494 IMG_3496 IMG_3498 IMG_3499 IMG_3500 IMG_3501 IMG_3504 IMG_3505 IMG_3506 IMG_3507 IMG_3508 IMG_3509  IMG_3514 IMG_3517 IMG_3519 IMG_3521 IMG_3524 IMG_3527 IMG_3529 IMG_3532 IMG_3538 IMG_3540 IMG_3543 IMG_3544 IMG_3545 IMG_3548 IMG_3551 IMG_3557 IMG_3560 IMG_3562
IMG_0886 IMG_0902 IMG_0904 IMG_0907 IMG_0913 IMG_0914 IMG_0916 IMG_0917 IMG_0918 IMG_0919 IMG_0920 IMG_0924 IMG_0925 IMG_0926 IMG_0933 IMG_0935 IMG_0936 IMG_0941 IMG_0945 IMG_0947 IMG_0958 IMG_0959 IMG_0962 IMG_0964 IMG_0966 IMG_0967 IMG_0968 IMG_0974 IMG_0976 IMG_0977 IMG_0979 IMG_0981 IMG_0986 IMG_0997 IMG_0999 IMG_1002 IMG_1004 IMG_1007 IMG_1010 IMG_1016 IMG_1031 IMG_1036 IMG_1042 IMG_1048 IMG_1051 IMG_1056 IMG_1061 IMG_1065 IMG_1070 IMG_1072 IMG_1076 IMG_1077 IMG_1078 IMG_1085 IMG_1089 IMG_1092 IMG_1096 IMG_1098 IMG_1099 IMG_1100 IMG_1105 IMG_1107 IMG_1110 IMG_1112 IMG_1116 IMG_1120 IMG_1124 IMG_1126 IMG_1134 IMG_1138 IMG_1147 IMG_1151 IMG_1153 IMG_1155 IMG_1167 IMG_1169 IMG_1170 IMG_1184 IMG_1189 IMG_1190 IMG_1196 IMG_1198 IMG_1199 IMG_1200 IMG_1204 IMG_1208 IMG_1211 IMG_1220 IMG_1223 IMG_1234 IMG_1237 IMG_1239 IMG_1240 IMG_1241 IMG_1243 IMG_1244 IMG_1249 IMG_1250 IMG_1252 IMG_1253 IMG_1254 IMG_1257 IMG_1259 IMG_1264 IMG_1269 IMG_1273 IMG_1287 IMG_1290 IMG_1292 IMG_1301 IMG_1309 IMG_2188 IMG_2189 IMG_2190 IMG_2191 IMG_2192 IMG_2196 IMG_2198 IMG_2207 IMG_2211 IMG_2212 IMG_2215 IMG_2217 IMG_2218 IMG_2220 IMG_2222 IMG_2225 IMG_2226 IMG_2229 IMG_2231 IMG_2233 IMG_2234 IMG_2235 IMG_2240


منبع : کبنانیوز