اعلام نهایی نتایج انتخابات شورای شهر مادوان

کبناخبر؛

فرماندار بویراحمد اسامی نامزدهای راه یافته به شورای اسلامی شهر مادوان را اعلام کرد.

به گزارش کبنا، بالاخره پس از کش وقوسهای فراوان و بازشماری مجدد آرا هشت صندوق حوزه شهری مادوان با حضور اعضای هیئات نظارت، اجرایی ونمایندگان کاندیداها فرماندار بویراحمد اسامی نامزدهای راه یافته به شورای اسلامی شهر مادوان را اعلام کرد.
سید محمد کاظم نظری با بیان اینکه تعداد اعضای اصلی شورای شهر ۵ نفر وتعداد اعضای علی البدل آن ۳ نفر می باشد، گفت: آقای محمد رضا یزدان پناهی فرزند مختار دارای هزار و۸۱۲ رای-آقای حاتم پیام فرزند نعمت الله دارای ۱۶۳۳ رای-آقایرضا فرخ پور فرزند حاجی دارای ۱۲۴۳ رای-آقای سردار رحیمی نسب فرزند حسن دارای ۱۲۱۳ رای-آقای ساعد حکمتی نسب فرزند نگهدار دارای ۱۲۱۰ رای بعنوان اعضای اصلی و آقایان نواب نوریان فرزند چنگیز دارای ۱۱۱۹ رای-علیرضا دانش فرزند اله رحم دارای ۱۱۱۰ رای و ولی محمد پارسا دوست فرزند حبیب اله دارای ۱۱۰۶ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر مادوان انتخاب شدند.


منبع : کبنانیوز