«محنایی» من از طایفه جوانانم

سعید محنایی با توجه به اینکه در چند روز گذشته کاندیدها با ایل و طایفه خود در محل ثبت‌نام حضور پیدا نموده‌اند. …

خبر رسان؛

سعید محنایی با توجه به اینکه در چند روز گذشته کاندیدها با ایل و طایفه خود در محل ثبت‌نام حضور پیدا نموده‌اند.

به گزارش خبر رسان از یاسوج، در آخرین روز ثبت‌نام مهندس سعید محنایی با تعدادی از جوانان طوایف مختلف به‌صورت نمادین در جلوی فرمانداری حضور پیدا کرد، و به گفته ایشان دلیل این کار مبارزه با قوم‌گرایی و همچنین توجه بیشتر به جوانان و نوجوانان شهر بوده است.

وی اظهار کرد: این در حالی است که همه می‌دانند اگر همه کاندیدها می‌خواستند، حتماً می‌توانستند تعداد ۵۰ تا ۱۰۰ نفری به فرمانداری بیاورند. ولی به نظر می‌رسد به‌جای قشون‌کشی‌های طایفه‌ای بهتر است فرهنگ‌سازی‌های جالب‌تری صورت گیرد. حضور افراد جوان و همچنین از طوایف مختلف نویدبخش این موضوع است.

یکی از مشکلات فعلی جامعه فرسودگی در عرصه مدیریت و تصمیم‌گیری است. ما در حال حاضر با کمبود شدید مدیر و نیروهای تصمیم‌ساز و تصمیم گیر مواجه هستیم و علت آن‌همه این بوده است که طی این سال‌ها برای کارسازی، مدیر پروری و نیروسازی و میدان دادن به استعدادها هیچ کاری نکردیم.


منبع : کبنانیوز