واکنش مدیر شبکه بهداشت و در مان باشت به خبرفوت دختر ۳ ساله باشتی براثرنبودسرم ضدعقرب+جوابیه

کریم رضایی مدیر شبکه بهداشت و درمان باشت طی یادداشتی که برای تحریریه ارسال داشت به خبر مربوطه پاسخ گفت و هرگونه کمبود تجهیزات و کم کاری پرسنل مجموعه خود را رد کرد.

وی همچنین در جوابیه آن شبکه آورده است که آن کودک پس از احیای قلبی ریوی توسط پرسنل باشت به بیمارستان شهید رجایی اعزام و تحویل همکاران اورژانس بیمارستان گچساران گردید.

در ادامه جوابیه کامل شبکه بهداشت و درمان باشت منتشر می گردد، و حق پاسخگویی برای بیمارستان شهید رجایی گچساران نیز محفوظ می باشد.

با سلام و احترام

نظر به رسالت سازمانی در پاسخگویی به افکار عمومی و مطابق قانون مطبوعات در پاسخ به خبر مندرج عقرب گزیدگی دختری در شهرستان باشت در آن پایگاه خبری، موارد مشروحه ذیل الذکر جهت استحضار ارسال میگردد.

۱-مرکز خدمات جامع سلامت بوستان، مطابق دستورالعمل وزارت یک مرکز روستایی بوده و ساعت کاری مرکز فقط تا ساعت ۲ عصر میباشد.و موضوع حضور بیماران در ساعت بعد از ۲ عصر در مرکز مذکور به هیچ عنوان صحت ندارد.

۲-تجهیزات پزشکی،منابع انسانی، داروها و فضای فیزیکی و شاخص های سلامت مرکزخدمات جامع سلامت بوستان از زیباترین ومجهزترین مراکزسلامت کشور میباشد.

۳-ضمن ابراز همدردی با خانواده متوفی، تمامی اقدامات درمانی در مرکز خدمات جامع شهید بهشتی باشت مطابق تشخیص و دستورات پزشک انجام شده و بیمار در کمترین زمان ممکن به شهرستان گچساران اعزام شد.

۴-سرم ضدعقرب و ضدمار به تعداد فراوان در مرکز سلامت شهید بهشتی باشت موجود بوده و در راستای اجرای دستورات پزشک، داروی سرم ضدعقرب به این بیمار تزریق شده است.

۵-داروها و تجهیزات پزشکی مراکز سلامت باشت به طور روزانه کنترل و در دفاتر تحویل و تحول ثبت و امضا میشود.

۶-مطابق دستورالعمل احیای ۲۰۱۵ ، و پایش مدیریت شبکه از مستندات بیماری کودک مذکور، پزشک و پرسنل مرکز سلامت شهید بهشتی باشت، اقدامات درمانی خود را به طور دقیق و صحیح انجام داده اند.

۷-بیمار فوق پس از احیای قلبی ریوی توسط همکاران به بیمارستان شهید رجایی اعزام و تحویل همکاران اورژانس بیمارستان گچساران گردید.

۸-موضوع بیماری،درمان،و فوت در هرمرکزسلامت کشور میبایست در کمیته های تخصصی بررسی و تصمیم گیری شود.

۹-تحریریه کبنانیوز میبایست مستندات علمی و قانونی این خبر را مطابق قانون و به جهت جلوگیری از تشویش اذهان عمومی در اختیار مردم قرار دهد.

۱۰-این مدیریت با استقبال از نظرات و انتقادات و پیشنهادات کارشناسی و علمی همواره آمادگی خود را اعلام می‌دارد.

۱۱-خادمان سلامت باشت با خانواده این مرحومه ابراز همدردی و عرض تسلیت و از خداوند منان آرزوی صبر جزیل داریم.

ارادتمند

کریم رضائی

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان باشت