شاهزاده عبدالله امامزاده ای مظلوم وگمنام درروستای قیام+تصاویر

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی خبر رسان ، امامزاده شاهزاده عبدالله دریک کیلومتری ودرسمت شمال غربی روستای قیام ازآن دسته امامزده هایی هست که تاکنون آیات ومعجزات وافری را به رخ عوام کشیده است وآن چنان که شواهدوپیشکسوتان روستا ذکرمی کنندتاکنون هیچ اهانت وهتک حرمتی رابدون تاوان وبی پاسخ نگذاشته است وبه شدت هرچه تمام ترخاطیان راسرکوب کرده است.

این امامزاده ی بنام باشناسایی ورسوانمودن دزدان مطمع به سوقصدیافتن اشیاعتیقه و گنج، عمل نکردن ورهانشدن تیرتفنگ شکاری از دست تیرانداز قهار و نامی روستادرحریم مقدس امامزاده و خروج همان تیربعداز خروج ازمحدوده ی بقعه ی امامزاده که باعث حیرت عموم گردید وهمچنین جاری شدن چشمه ی آب شرب مصرفی درحوالی اش باوجود بیرون آمدن ازثقل گچهای پرازرسوب و آهکی به این امامزاده ارزش واعتباری دو چندان بخشیده است و مسبب اعتقادات مردم تابعه و اجنبی حوالی روستا به این مکان مقدس گردیده است.

امامزاده شاهزاده عبدالله روستای قیام دارای شجره نامه واسناد رسمی ومعتبردرشهرستان می باشدکه حتی صحت مطلب فوق ازسوی سازمان اوقات مهرتایید خورده است.

امادراین بین آن چیزی که باعث رنجش و شِکوه های زائرین وبعضاگردشگردان فصول مختلف گردیده است عدم توجه عوامل ذیربط ونظارتی وحتی حمایتی شهرستان واستان به این امامزاده ی شریف و سابقه دار و دارای نام ونشان بوده که این کم لطفی درنوع خود ناراحت کننده وآزاردهنده می باشد.

این مکان مقدس همان طورکه به اختصارتنها به پاره ای ازمعجزاتش دربالا نیزاشاره شده توانسته است بعداز ادا نمودن رسم سفره کشان به حضور مبارکش درفصول نیاز وکم بارشی مسبب چندین مرحله بارش نزولات آسمانی گردد تاهمچنان عشق وعلاقه مردم روستارابه خودش فزونی یابد وحتی باعث گردید مردم روستاهای همجوار وکوچ کنندگان قدیمی برای ادعیه ونذورات خود برای لقای امامزاده ی مقدسشان به این روستابیایند و ادای احترام خود رابه او تقدیم نمایند.

درپایان به نمایندگی ازپیشکسوتان، معتمدین، شورای محترم وتمام اقشارمختلف روستا ودررأس خانواده ی معزز ومکرم شهدا ازتمامی نهادهای خیر، صنفها، ادرات دولتی وخصوصی، خیرین محترم، اداره ی اوقاف استدعامی گردد تاپس ازقرآئت متن فوق با مساعدت مالیشان به جهت ساخت وسازهای بعدی وتکمیل ساختمان امامزاده ضمن خشنودی مردم این منطقه ازشفاعت وسعادت دنیوی واخروی خداوندبزرگ ومنان بهره مند گردند.

مرقد مطهر امام زاده شاهزاده عبدالله جهت بازسازی اساسی سال۹۳ تخریب و عملیات بازسازی آن در همین سال آغاز از طرف اداره اوقاف شهرستان کهگیلویه آغاز که تنها ۱۵درصد پیشرفت کاری در مرحله پی گذاری به حال خود رها و متاسفانه به فراموشی سپرده شده است.

گفتنی است روستای قیام دارای ۳۰۰خانوار و بیش از یک هزار نفر جمعیت و از توابع بخش مرکزی شهرستان لنده می باشد که در فاصله ۳۰کیلومتری شهرلنده واقع شده است.

تصاویر تکمیلی: 

گزارش و عکس: محمد تقی پور، سید اسماعیل میری

منبع:پایگاه اطلاع رسانی خبرلنده

انتهای پیام/۴۱۲۰

سیداسماعیل میری

منبع : صبح زاگرس