خودکشی دلخراش یک مرد در ایستگاه مترو + فیلم(۱۶+)

 یک مرد هندی در هنگام ورود قطار به ایستگاه خودش را بر روی ریل انداخت.