پشت پرده انتقاد به شورا و شهرداری دهدشت با هویت جعلی /استفاده از تصویر شاعر تهرانی(+عکس)

متاسفانه مدتی است فردی به نام علیرضا خلیلی با ارسال مطالب انتقادی خود (سوای از به حق بودن یا نبودن آنها) در فضای مجازی و دیگر رسانه ها، عملکرد …

خبر رسان؛

شهریار جمالی ،متاسفانه مدتی است فردی به نام علیرضا خلیلی با ارسال مطالب انتقادی خود (سوای از به حق بودن یا نبودن آنها) در فضای مجازی و دیگر رسانه ها، عملکرد مدیران شهری را به چالش میکشاند.
*به نام خدا*
*گاه نامه*

🔸یکی از اصول حکومت های مردم سالار یا دموکراتیک آزادی بیان است، به عبارتی یک شهروند در یک حکومت مردم سالار باید بتواند آزادانه پیرامون مسائل مرتبط با زندگی خود اظهار نظر کند.

قریب به سه سال است که منتقدان شهر دهدشت به شیوه های مختلف انتقادات سازنده ی خود را در خصوص وضعیت شهر و عملکرد مدیران شهری به مسئولین ذیربط ارائه کرده اند.

در این میان هستند افرادی که با هویت های جعلی و نامشخص اقدام به انتشار انتقادات خود در وب سایت های خبری می کنند.

لذا این روش انتقاد کاملا محکوم دانسته و از تمامی اهالی رسانه درخواست میکنم با عدم انتشار این مطالب به رسالت خود پایبند باشند.

یک منتقد واقعی در جایگاه یک شهروند با هویت مشخص و روشن اقدام به ارائه انتقاد میکند، نه اینکه با ترفند های نامناسب پشت نام و تصاویر موجودیت های خیالی به این حرکت ادامه دهد.

متاسفانه مدتی است فردی به نام علیرضا خلیلی با ارسال مطالب انتقادی خود (سوای از به حق بودن یا نبودن آنها) در فضای مجازی و دیگر رسانه ها، عملکرد مدیران شهری را به چالش میکشاند.

این در حالی است که به طور کلی فردی با این مشخصات، شهروند دهدشت نیست و وجود خارجی ندارد.
تصویر منتشر شده از فرد مذکور در رسانه ها نیز مربوط به یک هموطن شاعر به نام آقای سید ایمان زعفرانچی متولد ۱۳۶۶ ساکن تهران است که حتی نام شهر دهدشت را نشنیده است و از ماجرا کاملا بی خبر است.

حال اینکه پشت پرده ی این پروسه های انتقادی مبهم چیست باید تجزیه و تحلیل و پیگیری شود.
به نظر می رسد که عده ای میخواهند با اهرم قرار دادن شخصیت های خیالی نتقادات و شکایات خود را به نحوی به جامعه منتقل کنند که به خیال خود هم مردم را داشته باشند و هم مدیران را.

نهایتا نتیجه این بد اخلاقی ها عدم اعتماد به منتقدان و شهروندان منصفی است که با داشتن موقعیت اجتماعی و سیاسی مشخص و با ارائه مشخات واقعی خود، همیشه مطالبه گر و حق طلب بوده و در این راه خود را هزینه کرده اند.

👈هیچ دلیل توجیه کننده ای وجود ندارد که یک فرد انتقادات هرچند به حق خود را اینگونه منتشر کند- مجددا از تمامی رسانه ها درخواست میکنم، با توجه به اینکه استفاده از نام های جعلی و سواستفاده از تصاویر دیگران و همچنین انتشار مطالب افراد بی هویت جرم محسوب میشود در مواجهه با این گونه مطالب محتاطانه عمل کنند.


منبع : کبنانیوز