الناز شاکر دوست و التماس دعا

اینستارگام الناز شاکر دوست

سخن رنـج مـگو جــز سخن گنـج مـگو وراز این بى خبرى رنـج مبر هـیـــــــچ مـگو هـیـــــــــــچ مـــگـو #مولانا #دیوانِ_شمس
دوستانِ عزیزترازجان لطفاً در این روزهاى ماه رمضان براى من هم دعـا کنید