این روزها حال شهر ما اصلا خوب نیست، باور کنید…

اگر واقعا عملکرد اعضای فعلی شورا شهر مذکور، مورد تایید کاندیداهای محترم است، چرا اعلام حضور کرده اند برای حضور در شورای شهر دوگنبدان؟ …

خبر رسان؛

         ایمان محمدپور

در حالی که صد نفر از جامعه شهری دوگنبدان برای به دست آوردن کرسی های شورای شهر مذکور، کاندیدا شده اند و علیرغم اینکه هنوز تبلیغات رسمی شروع نشده است، اما کاندیداهای محترم با تشکیل کمپین در فضای مجازی و مصاحبه با رسانه ها، کم کم مواضع خود را اعلام می کنند. قضاوت در مورد این که فعالیت های مذکور مصداق تخلف انتخاباتی محسوب شود یا خیر، بر عهده هییت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر دوگنبدان است و قصد ورود به آن را ندارم. اما چیزی که در این میان جلب توجه می کند، این است که اکثریت قریب به اتفاق کاندیداهای محترم، با سکوت در برابر عملکرد شورای اسلامی فعلی شهر دوگنبدان، عملا مهر تایبد می زنند بر عملکرد اعضای فعلی شورای شهر و شهردار محترم شهر دوگنبدان.!
حال سوال اینجاست؛
اگر واقعا عملکرد اعضای فعلی شورا شهر مذکور، مورد تایید کاندیداهای محترم است، چرا اعلام حضور کرده اند برای حضور در شورای شهر دوگنبدان؟
اگر هم عملکرد اعضای فعلی را ناکارآمد و ضعیف می دانند، چرا زبان به انتقاد نمی گشایند؟
کاندیداهای محترم، اگر انتقاد دارید، که حتما باید داشته باشید وگرنه نباید کاندیدا می شدید، چرا نقد نمی کنید و ضعف ها را به مردم نمی گویید؟
آیا راهکاری برای بهتر شدن وضعیت فعلی شهر دوگنبدان و رفع نواقص عملکرد اعضای فعلی شورای شهر دوگنبدان دارید؟ کجاست این راهکارها؟ چرا ماها به عنوان شهروندان دوگنبدان نمی بینیم؟

آیا اطلاع دارید که طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد ایشان، بر عهده شورای اسلامی شهر است؟ آیا به عملکرد اعضای فعلی شورای اسلامی شهر دوگنبدان در نظارت بر شهردار شهر مذکور نمره قبولی می دهید؟
ادامه دارد….

ایمان محمدپورفتح
هفدهمین روز از فروردین ماه هزار و سیصد و نود و شش

منبع : کبنانیوز