رئیس شورای شهر چرام انتخاب شد

کرامت الله ارکیان بر صندلی ریاست شورای شهر چرام نشست.

شورای شهر چرام امروز به منظور تعیین هئیت رئیسه شورا در سال پایانی فعالیت خود تشکیل جلسه داد.
بنا به گزارش، پس از رای گیری، کرامت الله ارکیان به عنوان ریاست سال چهارم شورای شهر چرام انتخاب شد.
قبل از این کاووس جانی پور ریس شورای شهر چرام بود.